منوی اصلی

وفای به عهد

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث پنجم

توسل به اهل بیت علیهم السلام برای ترک گناه

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به کتب الهی/ حدیث دوم

قرائت دعای الیاس نبی توسط امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ معدن علم و شجره نبوت/ حدیث سوم

فضائل و صفات اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث ششم

امام صادق علیه السلام می فرمایند: خداوند اطاعت ولی امرش را به اطاعت رسولش و اطاعت رسولش را به اطاعت خود پیوسته است، هر کس والیان امر را اطاعت نکند خدا و رسول را اطاعت نکرده است.