منوی اصلی

توحید مفضل: ظرافت در خلقت دندان های انسان (عکس نوشته)

توحید مفضل: ظرافت در خلقت دندان های انسان (عکس نوشته)

 

 

 

 

توحید مفضل: خلقت دندان

ظرافت در خلقت دندان های انسان 

 قدرى در باره دندان ها بينديش. برخى تيزند تا غذا را قطع كنند و ببرند و برخى پهنند تا غذا را بسايند و خرد گردانند.خداوند هر دو نوع را به انسان داد؛ زيرا به هر دو نياز است.
 
منبع: شگفتیهای آفرینش (ترجمه توحید مفضل)  
 
 

افزودن دیدگاه جدید