منوی اصلی

برش هایی از سریال مختارنامه

برش هایی از سریال مختارنامه

 

مجموعه تلویزیونی مختارنامه به کارگردانی داود میرباقری، یک مجموعه تاریخی موفق بود که توانست به خوبی از عهده روایت داستان مختار ثقفی (خونخواه امام حسین علیه السلام پس از حادثه عاشورا) برآید. 

از صحنه های ممتاز این فیلم به تصویر کشیدن عاقبت قاتلین شهدای کربلا و نحوه انتقام از آنان است. در مجموعه زیر برشهایی از سریال مختار را مشاهده می نمایید.

برشی هایی از سریال مختارنامه

زمان: 229 ثانیه (03:49)

مختارنامه: وعده امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره شهادت میثم 

زمان:  160 ثانیه (02:40)
زمان: 344 ثانیه (05:44)
زمان: 225 ثانیه (03:45)

مختارنامه: غریبی مسلم در کوفه

زمان: 474 ثانیه (07:54)

مختارنامه: قبله در کاخ کوفه

زمان: 189 ثانیه (03:09)

مختارنامه: وصیت های مسلم

زمان: 228 ثانیه (03:48)
زمان: 350 ثانیه (05:50)
زمان: 359 ثانیه (05:59)

مختارنامه: میثم تمار و پیشگویی قیام مختار

زمان:  133 ثانیه (02:13)
زمان: 430 ثانیه (07:10)

مختارنامه: زهیر در کربلا

زمان: 612 ثانیه (10:12)
زمان: 419 ثانیه (06:59)
زمان: 520 ثانیه (08:40)
زمان: 85 ثانیه (01:25)
زمان: 385 ثانیه (06:25)
زمان: 178 ثانیه (02:58)
زمان: 218 ثانیه (03:38)
زمان: 124 ثانیه (02:04)
زمان: 214 ثانیه (03:34)
زمان: 298 ثانیه (04:58)
زمان: 342 ثانیه (05:42)
زمان: 218 ثانیه (03:38)
زمان: 145 ثانیه (02:25)
زمان: 322 ثانیه (05:22)
زمان: 118 ثانیه (01:58)

مختارنامه: خروش خون

زمان: 128 ثانیه (02:08)
زمان: 176 ثانیه (02:56)

مختارنامه: مرگ شبث بن ربعي

زمان: 158 ثانیه (02:38)

مختارنامه: سکه دو روی تزویر

زمان: 141 ثانیه (02:21)

 

افزودن دیدگاه جدید