منوی اصلی

مجموعه احادیث امام علی (ع) (+عکس نوشته و پوستر) (5)

مجموعه احادیث امام علی (ع) (+عکس نوشته و پوستر) (5)

گذرگاه دنیا

دنیا آفریده نشده که سرای ماندن باشد، بدانکه آفریده شده که گذرگاه شما باشد. (نهج البلاغه، خطبه 132)


کلید و قفل نعمتها

برای تمام  نعمتها کلید و قفلی مقرر شده است  پس کلید آن صبر و قفل آن تنبلی است

امام علی(ع) برای تمام  نعمتها کلید و قفلی مقرر شده است  پس کلید آن صبر و قفل آن تنبلی است

بدترین دوستان

 بدترین دوست کسی است که دوستان را به زحمت بیندازد (نهج البلاغه، حکمت471)

 امام علی (ع): بدترین دوست کسی است که دوستان را به زحمت بیندازد نهج البلاغه، حکمت471

 روزها و نیکوترین کردارها

روزها، دفتر عمرهای شماست،آنها را با نیکوترین کردارهایتان جاوادنه سازید.  (غررالحکم،ح2049)


ساده زیستی

آنکه به زندگی ساده ی آبرومندانه بسنده می کند آسایش را بدست می آورد. (نهج البلاغه، حکمت 371)


امام علی(ع): آنکه به زندگی ساده ی آبرومندانه بسنده می کند آسایش را بدست می آورد.نهج البلاغه، حکمت 371

اهل آتش جهنم

 هرکس برادر ایمانی خود را برچسبی بزند و او را متهم کند از اهل آتش خواهد بود. (بحارالانوار، ج75، ص260، ح58)


عاقلان و ادب

 نیاز عاقلان به ادب همانند نیاز کشتزار به باران است. (غرر الحکم، ح3457)


امام علی(ع): نیاز عاقلان به ادب همانند نیاز کشتزار به باران است. (غرر الحکم، ح3457)

کردار کریمان

از برجسته ترین کردار کریمان چشم پوشی از دانسته هاست. (نهج البلاغه، حکمت 213)


امام علی(ع): از برجسته ترین کردار کریمان چشم پوشی از دانسته هاست. (نهج البلاغه، حکمت 213)

 غفلت دل

شنیدن گوش با غفلت دل اثری نمی بخشد


امام علی(ع): شنیدن گوش با غفلت دل اثری نمی بخشد

افزودن دیدگاه جدید