منوی اصلی

مجموعه احادیث امام علی (ع) (+عکس نوشته و پوستر) (8)

مجموعه احادیث امام علی (ع) (+عکس نوشته و پوستر) (8)

اندازه دوستی را نگه دار

در دوستی با دوستت اندازه نگه دارد،چه بسا روزی که دشمنت شود و در دشمنی با دشمنت از حدش تجاور نکن چه بسیا روزی دوستت گردد(نهج البلاغه، حکمت248)


امام علی (ع): در دوستی با دوستت اندازه نگه دارد،چه بسا روزی که دشمنت شود و در دشمنی با دشمنت از حدش تجاور نکن چه بسیا روزی دوستت گردد

تحقق صبر

صبر تحقق نمی یابد، مگر آنکه سختی مقاومت با عادت، را تحمل کنی.  (میزان الحکمه، ج6، ص162)


امام علی «علیه السلام»: صبر تحقق نمی یابد، مگر آنکه سختی مقاومت با عادت، را تحمل کنی.  میزان الحکمه، ج6، ص162

نابودی و نجات

راستی تو  را نجات می دهد، هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ تو را نابود می کند گرچه از ان خطری برای خود حس نکنی


امام علی «علیه السلام»: راستی تو  را نجات می دهد، هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ تو را نابود می کند گرچه از ان خطری برای خود حس نکنی

فریب آرزوها

در فریب آرزوها عمرها به پایان می رسد. (عیون الحکم و الواعظ، ص354)

امام علی «علیه السلام»: در فریب آرزوها عمرها به پایان می رسد.  عیون الحکم و الواعظ، ص354

سخت ترین غصه ها

سخت ترین غصه ها، از دست دادن فرصتهاست. عیون الحکم و المواعظ،ص122

امام علی «علیه السلام»: سخت ترین غصه ها، از دست دادن فرصتهاست.  عیون الحکم و المواعظ،ص122

برده دیگری مباش

برده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است (تحف العقول، ص78)

امام علی «علیه السلام»: برده دیگری مباش، که خداوند تو را آزاد آفریده است . تحف العقول، ص77

 سخن مگو

:وقتی برای گفتار زمان مناسبی نمی بینی،سخن مگو (میزان الحکمه،ج3،ص358)


امام علی «علیه السلام»: وقتی برای گفتار زمان مناسبی نمی بینی،سخن مگو  منبع 	میزان الحکمه،ج3،ص358

بهره نگرفتن از عقل و تجربه

:بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد (قسمتی از نامه 78 نهج البلاغه)


امام علی «علیه السلام»: بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد قسمتی از نامه 78 نهج البلاغه

خودرای

امام علی(علیه السلام):خودرای در خطا و اشتباه فرو می افتد


امام علی«علیه السلام»  خودرای در خطا و اشتباه فرو می افتد

بردباری  در برابر نادان

در برابر سفیه بردباری کن، تا یاوران تو علیه او زیاد شوند


امام علی«علیه السلام»  در برابر سفیه بردباری کن، تا یاوران تو علهی او زیاد شوند

آفت عالمان

آفت عالمان، حب ریاست است. (میزان الحکمه،ج1، ص180)


امام علی «علیه السلام»: آفت عالمان، حب ریاست است میزان الحکمه،ج1،ص180

احترام به خاطر دارایی

کسی که تو را برای دارایی ات احترام کند، در هنگام ناداریت تو را خوار شمارد (میزان الحکمه، ج8،ص523)


امام علی «علیه السلام»: کسی که تو را برای دارایی ات احترام کند، در هنگام ناداریت تو را خوار شمارد میزان الحکمه، ج8،ص523

افزودن دیدگاه جدید