منوی اصلی

اینفوگرافی: "اعمال شب و روز دحوالارض"

اینفوگرافی: "اعمال شب و روز دحوالارض"

اینفوگرافی: "دحوالارض و اعمال آن"

اینفوگرافی: "اعمال شب و روز دحوالارض"


منظور از دحو الارض این است که در آغاز ، تمام سطح زمین را آب فرا گرفته بود. که ابتدا زمین کعبه و بتدریج سایر خشکی ها
از زیر آب سر بر آوردند و روز به روز گسترده تر شدند براساس روایتی از امام هشتم علیه السلام حضرت ابراهیم و 
حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام در این روز به دنیا آمده اند 

افزودن دیدگاه جدید