منوی اصلی

معرفی نرم افزار معجم موضوعی وسائل الشیعه

معرفی نرم افزار معجم موضوعی وسائل الشیعه

درباره نرم افزار 

این نرم افزار به دسته بندی موضوعی احادیث شریف کتاب گرانقدر وسائل الشیعه؛ اثر شیخ حر عاملی که  به صورت موضوعی چکیده برداری شده و با نمایه‌زنی و واژه ‌سازی متون و ایجاد نظام‌های جانبی تحلیل و غنی سازی شده است پرداخته است و به زبان عربی بوده و پیرامون دیدگاه­های فقهی شیعه اثنی عشری می­باشد.
همچنین این نرم افزارعلاوه بر متن احادیث کتاب وسایل الشیعه ۳۰ جلدی ، چاپ آل البیت؛ شامل سایر کتب اربعه، ترجمه و شرح کتاب الکافی، استبصار، من لا یحضره الفقیه نیز می باشد 
 

محتوای نرم افزار 

 
• متن ۱۹ عنوان کتاب روایی شیعه در ۲۰۰ جلد
• معجم موضوعی و لفظی کتاب وسائل الشیعه، اثر شیخ حر عاملی و ارتباط آن با مصادر و شرح ها
• ارائه بیش از: ۸۰۰۰ کلیدواژه، ۳۷۵۰۰ نمایه ترکیبی و ۶۱۰۰۰ موضوع برداشت شده از کتاب وسائل الشیعه
• ارائه سایر کتب اربعه، ترجمه و شرح کتاب الکافی، استبصار، من لا یحضره الفقیه

 


 

افزودن دیدگاه جدید