منوی اصلی

کلیپ صوتی: برکات نماز شب

کلیپ صوتی: برکات نماز شب
سخنرانی حجت الاسلام رفیعی با موضوع برکات نماز شب


عبادت در دل شب آرام تر و محکم تر و دلنشین تر استبرکات نماز شب

بیشتر مقامات معنوی و ارزش های انسانی و الطاف الهی تو دل شب به اولیاء خدا داده شده است. معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شب است.
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید می خواهی به تو مقام محمود(همه مقام های پسندیده) بدهیم؟ راه آن این است. تو دل شب بلند شو تا به خاطر آن عبادت در دل شب، ما به تو مقام محمود بدهیم.
پیامبر من، بار رسالت خیلی سنگین است. می خواهی بار رسالت را به مقصد برسانی؟ تو دل شب بلند شو. تو دل شب بلند شدن باعث می شود قوت پیدا کنی تا نبوت را پیش ببری.
عبادت در دل شب آرام تر و محکم تر و دلنشین تر است. در آن ریا نیست. لذا هر کس به هر کجا رسیده از بیداری در دل شب رسیده.یکی از عبادت هایی که دا در قرآن ثواب آن را مبهم گذاشته نماز شب است. 

افزودن دیدگاه جدید