منوی اصلی

پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت

پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت

پوستر بهترین مردم

پوسترحدیث:پس هرگاه يكى از شما به خشم آمد، وضو بگيرد


امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام :
 أثْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي اَلْمِيزَانِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ، اَلصَّلاَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ 
سنگين ترين عملى كه روز قيامت در ترازو [ى اعمال ] گذاشته مى شود
درود فرستادن بر محمّد و بر اهل بيت اوست.

وسائل الشیعة  ج7 ص197
 
Imam Baqir or Imam Sadiq (AS)
The heaviest thing to be placed on the scales on the Day of Resurrection
is the invocation of blessings on Muhammad and his household (AS).
Wasa’il al-Shi’ah  v. 7, p 197

 

گالری: 
پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت
پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت
پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت

افزودن دیدگاه جدید