منوی اصلی

کلیپ تصویری: سوره اعلی آیه 14-15

کلیپ تصویری: سوره اعلی آیه 14-15


کلیپ تصویری: سوره_اعلی، آیات 14-15

متن آیه

َدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿۱۴﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿۱۵﴾
حقا که رستگاری یافت کسی که تزکیه نفس کرد ﴿۱۴﴾ و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد ﴿۱۵﴾ سوره اعلی، آیات 14 الی 15

Translate

Indeed the one who purifies himself [From the filth of disbelief and Polytheism] will attain salvation (14) And also the one who Celebrates Allāh's Names and Attributes, and Performs prayer [will attain salvation]. (15)
Surah Al-A`la, verse 14-15

افزودن دیدگاه جدید