منوی اصلی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

متن

امام باقر علیه السلام
إِيَّاكَ وَ اَلْكَسَلَ وَ اَلضَّجَرَ؛ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز؛ چراکه آن دو، کلید هر بدی اند

تحف العقول ص295

Arabic

الإمام الباقر عليه السلام
إِيَّاكَ وَ اَلْكَسَلَ وَ اَلضَّجَرَ؛ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
تحف العقول ص295

Translate

The Holy Prophet (s)
Beware of laziness and tedium. They are the keys to every evil
Tuhaf al-Uqul, p.295
گالری: 
پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی به زبان عربی
پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی به زبان انگلیسی
پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید