منوی اصلی

سه کتاب در باب تقیه: تقیه چیست و چه حکمی در اسلام دارد؟

سه کتاب در باب تقیه: تقیه چیست و چه حکمی در اسلام دارد؟

 

تقیه یکی از اصطلاحات در منابع اسلامی شیعه و اهل سنت بوده که در قرآن و روایات بدان اشاره شده است. برای آگاهی از معنای کلمه تقیه و نیز حکم آن از دیدگاه اسلام و امامان مطالعه سه کتاب الکترونیک زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.

افزودن دیدگاه جدید