منوی اصلی

احادیث امام مهدی علیه السلام

حدیث درباره انتظار فرج

مجموعه انتظار فرج (+پوستر)

امام مهدی (علیه السلام): من یادگار خدا در زمین و جانشین و حجت او بر شما هستم (کمال الدین، ص331)

امام مهدی علیه السلام: کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را از خدای تعالی خواهانم.

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (4)( +پوستر)

امام مهدی علیه السلام :زمین خالی از محبت خدا نیست یا آشکار است و یا نهان

امام مهدی (علیه السلام ): هرگاه علم و نشانه ای پنهان شود، علم دیگری آشکار گردد

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (3)( +پوستر)

امام مهدی (علیه السلام ): هرگاه علم و نشانه ای پنهان شود، علم دیگری آشکار گردد 

امام مهدی علیه السلام : زمان ظهور و فرج ماباخداس و عیین کنندگان وق ظهور دروغگویانند

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (2)( +پوستر)

امام مهدی (علیه السلام) : هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال

حدیث امام مهدیث (علیه السلام ): هرکس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشدخداوند نیز وی را در دستیابی به حجاتش یاری می  کند

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (1)( +پوستر)

امام  مهدی (علیه السلام) : فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا وتسبیح پس از نمازها مستحبی مانند قطع فضیلت واجبات بر مستحبات است

چهل حدیث سیره مهدوی علیه السلام

چهل حدیث سیره مهدوی علیه السلام

چهل حدیث سیره مهدوی علیه السلام

چهل حدیث از امام مهدی علیه السلام

چهل حدیث از امام مهدی علیه السلام

چهل حدیث از سخنان گهربار امام مهدی (ع) با عنوان گهرهای مهدوی