منوی اصلی

احترام به پدر و مادر

پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر

پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر

آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است
 
کلیپ تصویری: مادر تا هست قدرش بدانیم ...

کلیپ تصویری: مادر تا هست قدرش بدانیم ...

کلیپ تصویری: مادر تا هست قدرش بدانیم ...

احسان به والدین در آیینۀ قرآن

خداوند متعال در قرآ ن پس از مسئلۀ توحید، در آیات بسیاری به نیکی به پدر و مادر سفارش می کند.

شیخ مرتضی انصاری

داستانهای علما: شیخ مرتضی انصاری و مادر صالحه اش

هیچگاه برای رفاه چند روزه فرزندم خود را در روز قیامت مبتلا و گرفتار نخواهم نمود...

عکس نوشته قرآنی با عنوان تواضع در برابر والدین  بر اساس آیه 24 سوره اسراء

عکس نوشته: تواضع در برابر والدین

عکس نوشته قرآنی با عنوان تواضع در برابر والدین  بر اساس آیه 24 سوره اسراء

عکس نوشته درباره مهربانی به پدر و مادر

عکس نوشته: مهربان باش

عکس نوشته ای با موضوع آیه : فَلا تَقُل لَهُما اُفٍ وَ لا تَنهَر هُما وَ قُل لَهُما قَولاً کریماً..... (سوره اسراء/23) درباره مهربانی به پدر و مادر

عکس نوشته درباره نیکی به پدر و مادر

عکس نوشته: مثل شمع باش

هر چه به شمع نزدیک و نزدیکتر می شویم ....

دانلود کتابچه حقوق والدین

کتابچه حقوق والدین

دانلود کتابچه حقوق والدین

نیکی به پدر و مادر

احادیث رضوی: حد نیکی به پدر و مادر

در نوشته ی امام رضا علیه السلام به مأمون چنین آمده است:

وظیفه فرزند نسبت به پدر

احادیث رضوی: وظیفه فرزند نسبت به پدر

امام رضا علیه السلام درباره وظایف فرزندان نسبت به پدارنشان چنین می فرمایند:

دانلود سخنرانی آیت الله ناصری درباره حقوق پدر و مادر

آیت الله ناصری: حقوق پدر و مادر

حقوق پدر و مادر در بیانات آیت الله ناصری

عکس نوشته درباره احسان به والدین

تلنگر قرآنی: شمع صفت باش

عکس نوشته ای با موضوع آیه :«وَاعبُدُوا اللهَ وَ لا تُشرِکوا بِهِ شَیئاً و...»(نساء/36) درباره احسان به والدین و خویشاوندان

عکس  نوشته درباره مهربانی

تلنگر قرآنی: مهربان باش

عکس نوشته ای با موضوع آیه : فَلا تَقُل لَهُما اُفٍ وَ لا تَنهَر هُما وَ قُل لَهُما قَولاً کریماً..... (سوره اسراء/23) درباره مهربانی به پدر و مادر

درسهایی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): احترام گذاشتن

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سیره و رفتار خود به ما نحوه احترام به اطرافیان را آموزش می دهند

حدیث درباره احترام و بزرگداشت

احترام و بزرگداشت در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هر كس دوست داشته باشد كه او نشسته باشد و مردم در برابرش بايستند، جايگاهش در آتش است.