منوی اصلی

ارسطو

معرفی نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

معرفی نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی


جستجوی : ارسطو

شعر درباره بعثت

شعر شب عید مبعث (از ابوالقاسم حالت)

او را هزاران چون ارسطو خوشه چین رهروان راه شیطان را بود سدی سدید ساکنان کوی ایمان را بود حصنی حسین ...

جنین شناسی و انطباق آن با آیات قرآن

كنيم، بشر تا اواسط قرن هفدهم از اين علم اطلاعات ناقص و غلطي داشت. ارسطو در قرن چهارم قبل از ميلاد كسي ... مي‌شود و اگر در سمت چپ رشد كند مؤنث مي‌شود. ارسطو هم كه معتقد بود فرزند مذكر مربوط به هيجان روحي مرد ...
ابوعلی سینا

نقش مسلمانان در دانش طب

كلى ترتيب ساختارى اعضاى بدن انسان را بين آراى جالينوس و ارسطو مقايسه كرده و با توجه به آراى خود، حق را ... به ارسطو داده است. احتمالًا اين نگرش فارابى منشأ همان انتقادهايى شد كه پس از او ابن سينا از جالينوس ... نظرات‌ قدما نيز در آن‌ منعكس‌ است‌. ابن‌ ربن‌ در تأليفات‌ اين‌ كتاب‌ از آثار بقراط، جالينوس‌، ارسطو ...
اهمیت و جایگاه شادی در تعالیم دینی

اهمیت و جایگاه شادی در تعالیم دینی

و ارسطو و تقریباً تمامی متفکران برجسته گذشته آن را بهترین متاعی دانسته اند که از راه فعالیت، قابل حصول ... چالاکانه بپیماید و در اجتماع نقش سازنده خود را در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایفا کند. ارسطو گفته ...
عدالت

عدل از منظر شهيد مطهری

ایشان مانند فيلسوفانی همچون ارسطو و افلاطون كه در فلسفۀ سياسی خود در پی بهترين و عادلانه ترين نظام حكومت ...

نقد دیدگاه مستشرقان در رابطه با هفت آسمان در قرآن

انحصار تعداد آسمان ها نيست (19). جمع‌ بندى ارسطو بر اساس منظومه بطلمیوسی به «يکتايي آسمان» تصريح مي کند ... التفسیر العلمی فی المیزان، 383 19. طنطاوي جوهری، تفسير الجواهر، 1/46 20. ارسطو، در آسمان، 43 21. همان، 45 ...