منوی اصلی

اسم اعظم

استوری روز 12 ذی الحجه؛ سپردن ودایع الهی به امام علی (ع)

استوری روز سپردن ودایع الهی به امام علی (ع)

استوری روز 12 ذی الحجه؛ سپردن ودایع الهی به امام علی (ع)

آیات تهلیل (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده، از جمله این آیات تهلیل یا به عبارتی آیات اسم اعظم که شامل 37 تهلیل در بیست و چهار سوره قرآن می باشد که از سوره بقره تا سوره مزمل می باشد و هر کسب خواند بلاهای او برطرف گردد و ...:

دعای اسم اعظم (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ این دعا که در آن اسماء الله می باشد را امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده اند:

دعای عظیم الشأن پیامبر (ص) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده از جمله آنها این دعاست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده و در توسل به اسامی اعظم خوانده می شود:

دعای مشلول (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعای مشلول را از ابراهیم بن محمد بن صالح به دو صورت آورده که می خوانیم:

دعای مشلول (دانلود متن، ترجمه و صوت)

دعای مشلول دعایی است که امیرالمومنین علی علیه السلام به جوانی که بر اثر گناه و ستم بر پدر و مادر خود، شَل شده بود، تعلیم داد و بعد از خواندن این دعا، پیامبر را در خواب دید وشفا یافت و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «بر اسم اعظم خدا محافظت کن که کار تو به خیر خواهد بود.»

آیات (اوراد) اسم اعظم (مفاتیح الجنان)

سید علیخان شیرازی در کتاب الکلم الطّیب نقل فرموده که اسم اعظم خداوند، اول آن «الله» است و آخر آن «هُوَ» و حروفش نقطه ندارد و در قرآن فقط پنج سوره با این ویژگی ها وجود دارد به نام های بقره، آل عمران، نسا، طه و تغابن. هر که این پنج آیه را مرتب و روزی یازده بار بخواند، برای او هر کاری از کلی تا جزئی آسان شود.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

از آن جا که قادر مطلق، و رحمن و رحیم واقعى، تنها ذات پاک خداست، و هرکس هرچه دارد از او دارد، باید فقط از او استمداد جست، و به نام او آغاز کرد.

فضیلت و جایگاه سوره حمد

فاتحه الکتاب با فضیلت ترین سوره های قرآن است. پيامبر (ص) فاتحه الکتاب را شفاي هر بيماري و بر طرف کننده هر گرفتاري خوانده اند

نام های سوره حمد و رمز و راز آنها

سوره حمد داراي نام‌ها و القاب گوناگون است که هر کدام از آن‌ها علامت و نشانه‌ي معارف نهفته در آن است. این مقاله به کمک روایات وجه تسمیه این سوره به هر یک از این اسامی و القاب را تبیین می نماید.

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به اسم اعظم/ حدیث اول

علم اهل بیت علیهم السلام به هفتاد و دو حرف اسم اعظم

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به اسم اعظم/ حدیث دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره علم انبیاء به اسم اعظم و برتری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر ایشان

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به اسم اعظم/ حدیث سوم

علم آصف بن برخیا به یک حرف اسم اعظم