منوی اصلی

اعمال روز بیست و چهارم ماه ذی الحجه

فضیلت روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است و فضیلت های آن را برمی شمریم:

غسل کردن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است: اول - غسل

روزه گرفتن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است: دوم- روزه

نماز روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است و در آن چند عمل وارد است: سوم- نماز روز مباهله:

دعای روز مباهله به نقل از شیخ طوسی (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و در آن چند عمل وارد است: پنجم - دعایی که از شیخ طوسی نقل شده است:

صدقه در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، و از دیگر اعمال این روز، صدقه دادن است:

زیارت امام علی (ع) در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است: خواندن زیارت امام علی علیه السلام نیز در این روز:

زیارت جامعه در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است: خواندن زیارت جامعه نیز در این روز:

دعای روز مباهله به نقل از شیخ طوسی (بلدالامین)

روز بیست و چهارم ذی الحجه؛ و این روز روزى است که رسول خدا صلی الله علیه و آله مُباهَلَه کرد؛ دعای این روز به نقل از شیخ طوسی که از امام کاظم علیه السلام روایت کرده اند:

دعای روز مباهله به نقل از شیخ طوسی (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ماه، دعای روز مباهله؛ دعایی دیگر در این روز:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏- الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ -

دعای روز مباهله به نقل از شیخ طوسی (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و امّا اعمال اين روز مبارك بسيار است. سوم: دعایی که شیخ طوسی از امام کاظم علیه السلام روایت کرده است:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

دعای روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و امّا اعمال اين روز مبارك بسيار است. دوم: دعایی است که از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند:

دعای روز مباهله (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ماه و روز مباهله و از جمله اعمال این روز، دعای روز مباهله است:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ ...

دعای روز مباهله (بلدالامین)

روز بیست و چهارم ذی الحجه؛ و این روز روزى است که رسول خدا صلی الله علیه و آله مُباهَلَه کرد؛ دعای این روز را می خوانیم:

نماز روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و امّا اعمال اين روز مبارك بسيار است. اوّل: نمازی است دو رکعتی ..:

صدقه در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و در این روز مطلوب است صدقه دادن به فقرا و تاسی به ..:

روزه گرفتن در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و روزۀ اين روز مستحب است

زیارت جامعه در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و خواندن زيارت جامعه مناسب است

زیارت امام علی (ع) در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و زيارت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را در اين روز ذكر كرده‌اند

غسل کردن در روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و در اين روز غسل سنّت است

غسل کردن در روز مباهله (بلدالامین)

روز بیست و چهارم ذی الحجه؛ و این روز روزى است که رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله مُباهَلَه کرد در این روز غسل مستحب است.

فضیلت روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه، روز بیست و چهارم ذی الحجه که روز مباهله است و فضیلت این روز:

نماز روز مباهله (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم که روز مباهله است و نماز در این روز:

فضیلت روز مباهله (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم که روز مباهله است و فضیلت این روز:

فضیلت روز مباهله (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ماه که روز مباهله پیامبر با نصرانی ها است اما فضیلت: