منوی اصلی

اعمال مشترک شبهای قدر

مجموعه اعمال شبهای قدر

مجموعه اعمال شبهای قدر

مجموعه اعمال شبهای قدر

مجموعه پوستر اعمال شبهای قدر

مجموعه پوستر اعمال شبهای قدر

اعمال شبهای قدر:‌غسل و نماز و خواندن دعای قرآن و زیارت امام حسین (ع) و دعای جوشن کبیر

مجموعه استوری اعمال شبهای قدر

مجموعه استوری اعمال شبهای قدر

مجموعه استوری اعمال شبهای قدر

پویانمایی (کلیپ) آموزش اعمال شبهای قدر برای کودکان

پویانمایی (کلیپ) آموزش اعمال شبهای قدر برای کودکان

پویانمایی (کلیپ) آموزش اعمال شبهای قدر برای کودکان

 

 

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه، از جمله اعمال در این شب (و شب بیست و یکم و سوم) دعای هنگام قرآن بر سر گرفتن:

دعای گشودن قرآن در شب های قدر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه، از جمله اعمال در این شب(و شب بیست و یکم و سوم) گشودن قرآن و ..:

احیا در شب های قدر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و سوم ماه، از جمله اعمال در این شب (و شب بیست و یکم و سوم)، احیا و بیدار ماندن تا صبح:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه، 2- نمازهای مستحبی اضافی و دعاهای بعد از هر یک از نمازها:

فضیلت شب قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب های قدر، شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم می باشند. اما فضیلت آنها؛

غسل کردن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال مشترکه شب های قدر ؛ اول غسل کردن

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ دوم- نماز مستحبی که به صورت زیر می خوانیم؛

دعای گشودن قرآن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ سوم- قرآن مجید را باز کند و این دعا را بخواند؛

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ چهارم - هنگامی که قرآن را روی سر گرفتی می خوانیم؛

زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ پنجم- زیارت امام حسین علیه السلام

احیا در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ ششم- احیا گرفتن و فضیلت آن؛

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هفتم- نماز مستحبی که در این سه شب می خوانیم؛

دعای اللهم اني امسيت لك عبدا... (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هشتم- دعای زیر را در این شب ها بخوانیم؛

طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ بهترین عمل در این شب ها طلب دعا برای مطالب دنیا و آخرت خود و اولاد و خویشاوندان خود می باشد

ذکر و صلوات در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ اذكار و صلوات

خواندن دعای جوشن کبیر در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ خواندن دعای جوشن کبیر در هر سه شب و روایتی از پیامبر در درک شب قدر:

خواندن دعای جوشن کبیر در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: خواندن دعای جوشن کبیر در این سه شب را در بعضی از روایات ذکر کرده اند.

ذکر و صلوات در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب باید انجام داد: گفتن ذکرها و صلوات بر محمد و آل محمد تا جایی که مقدور باشد.

طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: بهترین دعا در این سه شب، طلب آمرزش است برای ...

زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: زیارت امام حسین علیه السلام یکی دیگر از این اعمال است و مستحب تاکید شده است.

غسل کردن در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: غسل کردن مستحب مؤکد است و اما زمان غسل:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: خواندن این نماز در شب های قدر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که به کیفیت زیر می باشد و فضیلت آن نیز آمده است:

غسل کردن در شب های قدر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ حدیثی از معصومین علیهم السلام در باب غسل و فضیلت شب های قدر:

دانلود نرم افزار اندروید: شبی بهتر از هزار ماه

نرم افزار اندروید: شبی بهتر از هزار ماه

نرم افزار شبی بهتر از هزار ماه برای شبهای قدر طراحی شده است.که در آن سعی شده است تمامی ادعیه و اعمال شبهای قدر گنجانده شود.

مجموعه دعاهای ماه رمضان

مجموعه دعاهای ماه رمضان

دعاهای هر شب و روز ماه رمضان