منوی اصلی

امام علی عليه السلام

استغفار امام علی (ع)

در کتاب بلدالامین این استغفار از امام علی علیه السلام روایت شده است (در قسمت اعمالی که بعد از نماز شب انجام می شود) که می خوانیم:

دعای امام علی (ع) در لیله المبیت (بلدالامین)

علاوه بر دعاهای بیان شده که در هر صبح و شام خوانده می شود، این دعا نیز در هر صبح و شام خوانده می شود:

دعای امام علی (ع) در لیله المبیت (مصباح المتهجد)

علاوه بر دعاهای بیان شده که در هر صبح و شام خوانده می شود، این دعا نیز در هر صبح و شام خوانده می شود:

دعای امام علی (ع) در سجده شکر (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین، این دعا را که امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر می خواندند، را بیان می کنیم:

گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر اهل البیت علیهم  السلام

جایگاه زیارت ائمه (علیهم السلام) در روایت پیامبر اکرم (ص)

امام حسن علیه السلام پرسیدند: علت گریه شما چیست؟ ایشان فرمودند: ...

حزب در احادیث

امام على عليه السلام: آيا خوش دارى كه از حزب پيروز خدا باشى؟ از خداوند سبحان بترس و در همه كارهايت خوب عمل كن؛ زيرا كه خداوند با تقوا پيشگان و نيكوكاران است.

نگاهبانی دراحادیث

امام على عليه السلام ـ وقتى به ايشان عرض شد: از شما محافظت نكنيم ؟ـ فرمود: اجلِ هر انسانى، او را محافظت مى كند.

جاه و مقام در احادیث

بنده من! من، مقام و موقعيت، روزى تو كردم. آيا به وسيله آن ستمديده اى را يارى رساندى؟ يا به فرياد غمزده اى رسيدى؟

پاسخ دادن در احادیث

امام على عليه السلام: از نشانه هاى فضل و دانش، دادن پاسخ درست است.

امام علی علیه السلام در خوابگاه پیامبر در لیله المبیت

لیلة المبیت، آغاز هجرت پیامبر به مدینه

یکی از بزرگترین رشادت های امام علی علیه السلام در لیلة المبیت رخ داد. شبی که امام علی علیه السلام با به خطر انداختن جان شیرین خود، موجب نجات بهترین خلق خدا شد.