منوی اصلی

اهل ذکر


جستجوی : اهل ذکر

مناجات اهل ذکر

بعضی اصحاب رضوان الله علیهم؛ مناجات سیزدهم: مناجات اهل ذکر   إِلَهِي لَوْ لا الْوَاجِبُ مِنْ قَبُولِ ... أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اى يادآور يادكنندگان، و اى مهربان‏ترين مهربانان. دانلود فایل mp3 مناجات اهل ذکر ... (ذاکرین)؛ میثم مطیعی دانلود فایل word مناجات اهل ذکر با ترجمه فارسی دانلود فایل pdf مناجات اهل ذکر با ترجمه ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث دوم

خودتان نميدانيد، از اهل ذكر بپرسيد» را پرسيدم، فرمود: مقصود از ذكر محمد صلّى اللَّه عليه و آله است و ما ... هستيم اهل او كه پرسيده ميشويم، بحضرت عرضكردم: خداى تعالى فرمايد: «قرآن ذكر است براى تو و قومت و بزودى از ... آن پرسيده ميشويد» فرمود: تنها ما را قصد كرده، مائيم اهل ذكر و مائيم پرسش‏ شوندگان. تفسیر آیه 43 سوره ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث چهارم

خواهيد شد» فرمود: رسول خدا (ص) ذكر است و خاندانش مسئولند و هم آنها اهل ذكرند. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن ... و آله ذكر است و اهل بيتش عليهم السلام پرسش‏شوندگان و اهل ذكر باشند. چند نفر از اصحاب ما روايت كرده ‏اند، ... فرمود كه: «پس رسول خدا صلى الله عليه و آله، ذكر است و اهل بيت او عليهم السلام، سؤال شوندگانند و ايشان، ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث اول

حال نمى‏دانستيد از اهل ذكر بپرسيد» فرمود كه: رسول خدا (ص) فرمود: ذكر منم و ائمه اهل ذكرند. و در تفسير ... خداى عز و جل (43 سوره 16) «اگر خودتان نميدانيد از اهل ذكر بپرسيد» از قول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله ... ميفرمايد: مقصود از ذكر من هستم و امامان اهل ذكر باشند و راجع بقول خداى عز و جل (44 سوره 43) «همانا قرآن براى ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث پنجم

پرسش‏شوندگان. تفسیر آیه 44 سوره زخرف ذکر اهل ذکر علم ائمه علیهم السلام اسامی قرآن احمد بن محمد، از حسين بن سعيد، ... امام صادق علیه السلام اصول کافی جلد اول کتاب الحجة بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ ... بالسؤال أو منهم. در تفسير همين آيه فرموده است: ذكر قرآن است و ما قوم آنيم و ما مسئوليم. أحمد بن محمّد، عن ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث هفتم

امام (با دست به سينه خود اشاره كرد) و فرمود: ما هستيم‏ اهل ذكر و ما هستيم مسئولها. محمّد بن يحيى، عن ... نميدانيد از اهل ذكر بپرسيد» اهل ذكر يهود و نصارى هستند، فرمود: بنا بر اين آنها شما را بدين خود دعوت كنند!!! ... سپس با دست بسينه‏اش اشاره كرد و فرمود: ما هستيم اهل ذكر و ما هستيم سؤال‏شوندگان. محمد بن يحيى، از محمد ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث ششم

تَعْلَمُونَ» اهل ذكر كيانند؟ فرمود: ما هستيم، من گفتم: به عهده ما است كه از شما بپرسيم؟ فرمود: آرى، گفتم: بر ... و تعالى «اگر نميدانيد از اهل ذكر بپرسيد» ايشان‏ كيانند؟ فرمود: ما هستيم عرضكرد: بر ماست كه از شما بپرسيم؟ ... فرمود: آرى، عرضكردم: بر شماست كه بما جواب گوئيد؟ فرمود: اختيار با ماست. تفسیر آیه 43 سوره نحل اهل ذکر علم ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث سوم

بحضرت رضا عليه السلام عرضكردم: قربانت گردم «اگر نمي دانيد از اهل ذكر بپرسيد» يعنى چه؟ فرمود: مائيم اهل ... إليك التصرف فيه لا حساب عليك في ذلك‏ تفسیر آیه 43 سوره نحل اهل ذکر مقام ائمه علیهم السلام در قرآن علم ... امام رضا علیه السلام اصول کافی جلد اول کتاب الحجة بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث نهم

و در ضمن نوشتم: خدا عز و جل فرموده (43 سوره نحل): «از اهل ذكر بپرسيد اگر تاكنون ندانسته‏ايد» و خداى عز ... و كيف‏__________________________________________________  (1). التوبة/ 122  (2). القصص/ 50 تفسیر آیه 43 سوره نحل تفسیر آیه 122 توبه اهل ذکر تفسیر آیه 50 ... امام رضا علیه السلام اصول کافی جلد اول کتاب الحجة بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ ...