منوی اصلی

تحریف

تحریف قرآن، اتهام به شیعه

با وجود اینکه علمای بزرگ شیعه اتفاق نظر دارند که قرآن تحریف نشده است. عده ای از تفرقه اندازان اهل سنت، همسو با فرقۀ وهابیت، شیعه و علمای شیعی را طرفداران تحریف قرآن معرفی می‌کنند. ...

مطهری و اصلاح در فرهنگ عاشورا

عاشورا و الهامات آن - در طول تاریخ - به زندگانی شیعیان رنگ و بو و محتوایی تازه بخشیده، تمامی شئون آن را متاثر ساخته، با فرهنگ روزمره آنان عجین گشته، و فرهنگی متشکل و مجزا در قد و قامتی جدید شکل داده است که ما آن را فرهنگ عاشورا می نامیم

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجود حجت در زمین/ حدیث دوم

فلسفه وجود امام از نگاه امام صادق علیه السلام چیست؟

آیا قرآن تحریف شده است؟

آیا قرآن به همین صورت کنونى و موجود امروز، بر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نازل شده است؟

دلایل قرآن بر تحریف ناپذیری خود

تاریخ قرآن مجید از روز نزول تا امروز کاملا روشن است. پیوسته سور و آیات قرآنی ورد زبان مسلمانان بوده و دست به دست می گشته است.