منوی اصلی

تقیه

اصول کافی: کتاب الحجه/ حدیث صعب و مستصعب ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

مقام سلمان فارسی نزد اهل بیت علیهم السلام

حدیث درباره تقیه

تقیه از نظر احادیث

امام صادق عليه السلام: تقواى خدا داشته باشيد و دين خود را با پارسايى حفظ كنيد و آن را با تقيّه تقويت نماييد.

سه کتاب در باب تقیه: تقیه چیست و چه حکمی در اسلام دارد؟

"تقیه" یکی از اصطلاحات در منابع اسلامی شیعه و اهل سنت بوده که در قرآن و روایات بدان اشاره شده و برای کسب آگاهی بیشتر در این خصوص، مطالعه سه کتاب زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.

آیا تقیه از نظر اسلام جایز است؟

واجب بودن تقیّه در صورتى است که بدون فایده اى جان انسان به خطر بیفتد، در غیر این صورت، تقیه لازم نیست.

زندگینامه امام صادق علیه السلام

زندگینامه امام صادق علیه السلام

در این مقاله اطلاعات مختصری راجع به زندگانی ششمین امام شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام ارائه می گردد.