منوی اصلی

حدیث درباره بدی

کلیپ تصویری: عاقبت نیکی و بدی

کلیپ تصویری: عاقبت نیکی و بدی

کلیپ تصویری: عاقبت نیکی و بدی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

پوستر حدیث: تنبلی و بی حوصلگی

امام باقر علیه السلام: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز؛ چراکه آن دو، کلید هر بدی اند

پوستر حدیث: همنشین بد

پوستر حدیث: همنشین بد

امام علی علیه السلام: همه بدی ها در مجالست با همنشينِ بد است 

حدیث درباره بدی

بدی در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بدترين مردم كسى است كه آخرتش را به دنيايش بفروشد و بدتر از او كسى است كه آخرت خود را براى دنياى ديگران بفروشد.