منوی اصلی

حدیث درباره قیامت

پوستر حدیث: خزانه دار ديگران

پوستر حدیث: خزانه دار ديگران

امام علی علیه السلام: بدان كه هرگز، چيزى بيش از قُوتت به دست نمى آورى، مگر اين كه تو خزانه دار آن براى ديگران باشى. مايه رنج بسيار تو در دنيا مى شود 

پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟

پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟

پوستر حدیث: چه كسانی در قیامت بیشترین حسرت را می خورند؟

پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت

پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت

پوستر حدیث :سنگین ترین عمل در روز قیامت

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

پوستر حدیث: عادل باش! تا در قیامت نادم نباشی

امام حسین (ع): هیچ کس روز قیامت در امان نیست جز کسی که در دنیا از خدا بترسد.

حدیث امام حسین (ع): خوف از خدا داشتن ( پوستر)

امام حسین (علیه السلام) : هیچ کس روز قیامت در امان نیست جز کسی که در دنیا از خدا بترسد.