منوی اصلی

حقوق مسلمانی

کلیپ تصویری: مسلمانی زسرگیریم

کلیپ تصویری: مسلمانی زسرگیریم

کلیپ تصویری: مسلمانی زسرگیریم

داستان های امام صادق علیه السلام

داستانهای ائمه: امام صادق (ع): حق برادر مسلمان

عبدالاعلی، پسر أعین، از كوفه عازم مدینه بود. دوستان و پیروان امام صادق علیه السلام در كوفه، از وی درخواست كردند كه یك مطلب خاص را شفاها از امام بپرسد و جواب بگیرد و آن مربوط به...

شناخت و مراعات حقوق دیگران

شناخت وظيفه، پايه انجام وظيفه است. انسانها در جامعه نسبت به يكديگر «وظايف متقابل» دارند و به تعبيري ديگر، بر عهده خويش نسبت به افراد ديگر «حقوق متقابل» دارند. شناخت اين حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضامن تصحيح روابط و سالم‏سازي معاشرت ها و زدودن كدورت ها و كاهش اختلاف ها و گله‏مندي هاست.