منوی اصلی

دعای نماز جعفر طیار

نماز جعفر طیار (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهایی که در روز جمعه خوانده می شود؛

دعای نماز جعفر طیار (مفاتیح الجنان)

این دعا را امام صادق (ع) به ابو سعید مدائنی تعلیم فرمود و گفت آن را در سجده آخر نماز جعفر طیار، وقتی که تسبیحات تمام شد، بخوان.

نماز جناب جعفر طیار در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ برای شب نیمه شعبان نمازهای بسیاری بیان شده است، روایتی را بیان کرده ایم از امام رضا علیه السلام درباره خواندن نماز جعفر طیار در این شب:

دعای نماز جعفر طیار (مصباح المتهجد)

هنگامی که به سجده آخر از چهار رکعت نماز جعفر طیار رسیدی بعد از گفتن تسبیحات، این دعا را بخوان: