منوی اصلی

دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

کلیپ تصویری: دعای پیامبر برای حضرت علی علیه السلام

کلیپ تصویری: دعای پیامبر برای حضرت علی علیه السلام

دعای پیامبر برای حضرت علی علیه السلام - نزول آیه محبت

 

اعمال قبل از دعاهای روز عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل بیست و دوم، دعاهای روز عرفه (ابتدا اعمال قبل از دعا و بعد از آن دعای پیامبر):

دعای پیامبر (ص) در شب سی ام ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان و دعاهای مخصوص این شب، پنجمین دعای مخصوص شب آخر رمضان:

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و سوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هفتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و سوم ماه، (دعاى دوم در شب بيست و سوّم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و دوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و ششم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و دوم ماه، (دعای چهارم) منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای پیامبر (ص) در شب بیستم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و چهارم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیستم ماه (دعای سوم) دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در اين شب:

دعای پیامبر (ص) در شب هجدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و دوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هجدهم ماه (دعای سوم) منقول از پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلم-:

دعای پیامبر (ص) در شب هفدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفدهم ماه. دعاهاى اين شب عبارت است از (دعای سوم) منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای پیامبر (ص) در شب شانزدهم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیستم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز شانزدهم ماه از تعدادی روایات دعاهای شب شانزدهم (دعای سوم) دعاى منقول از رسول اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در اين شب:

دعای پیامبر (ص) در شب چهاردهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هجدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز چهاردهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، که در آن چند روایت، دعاهای مخصوص روز چهاردهم (دعای سوم)، دعای پیامبر در این شب:

دعای پیامبر (ص) در شب سیزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز سیزدهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده و دعاهای مخصوص این شب (دعای سوم) دعای منقول از پیامبر:

دعای پیامبر (ص) در شب دوازدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب شانزدهم و دعاهایی که در شب و روز آن خوانده می شود و در بعضی از روایات آورده اند در دعای شب دوازدهم (دعای سوم) دعای منقول از پیامبر (ص):

دعای پیامبر (ص) در شب یازدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهاردهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه و دعاهاى مخصوص اين شب عبارت‌اند از(دعای سوم)؛ دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای پیامبر (ص) در شب نهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سیزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نهم ماه، و دعاهاى اين شب عبارت‌اند از (دومین دعای شب نهم) دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:

دعای پیامبر (ص) در شب هفتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب یازدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز هفتم ماه (دومین دعای شب هفتم ماه)، دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در اين شب:

دعای پیامبر (ص) در شب پنجم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نهم اعمال و دعاهای شب و روز پنجم ماه رمضان: (دعای دوم) دعاى منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در اين شب:

دعای پیامبر (ص) در شب چهارم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هشتم دعاهای مخصوص شب و روز چهارم ماه رمضان و بعضی از روایات ذکر شده (دومین دعا که از پیامبر روایت شده است):

دعای پیامبر (ص) در شب سوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفتم: اعمال شب و روز سوم ماه رمضان؛ دعای دیگر این شب منقول از پیامیر اکرم (ص):

دعای پیامبر (ص) در شب دوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل دوازدهم دعاهای مخصوص شب دوم ماه رمضان، (دعای دوم) دعای دیگر منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در این شب:

دعایی که جبرئیل (ع) به پیامبر (ص) آموخت (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای عظیم الشأن دیگری است که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و گویند که جبرئیل این دعا را به پیامبر آموخته است اما متن دعا:

دعای اسم اعظم (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ این دعا که در آن اسماء الله می باشد را امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده اند:

دعای استجابت پیامبر (ص) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده که از جمله دعای حجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و متن دعا:

دعای تهلیل (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که از جمله آنها دعای تهلیل پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و متن دعا:

دعای امان (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان شده است که از جمله دعای امان پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و متن دعا:

دعای معراج (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده که یکی از آنها دعای معراج به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد:

دعای صحیفه (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهای بیان گردیده که از جمله دعای صحیفه است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:

دعای مجیر (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهای نقل گردیده که از آن جمله است دعای مجیر که در ایام البیض ماه رمضان نیز خوانده می شود و فضیلت های آن بسیار است:

دعای کنز العرش (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهای بیان گردیده که از جمله آنها دعای کنز الرعش است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل و روایت شده است:

دعای عظیم الشأن پیامبر (ص) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده از جمله آنها این دعاست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده و در توسل به اسامی اعظم خوانده می شود:

دعای پیامبر (ص) جهت تمام مشکلات (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که یکی از آنها دعای جامع و عظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است جهت برآورده شدن حاجات و تمامی مشکلات:

صفحه‌ها