منوی اصلی

دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه

دعای 46 صحیفه در روز جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛ دو دعا از صحیفه سجادیه نقل شده است که یکی از آنها دعای چهل و ششم می باشد که علاوه بر عید فطر، در روز جمعه نیز خوانده می شود:

دعای بعد از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: دعاهای بسیاری برای بعد از نماز عید فطر وارد شده:

دعای بعد از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ بعد از نماز عيد دعاهاى بسيارى وارد شده است و بهترين دعاها دعاى صحيفه كامله است.

دعای بعد از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول ماه که روز عید فطر است و بعد از نماز عید دعاهای بسیاری وارد شده از جمله..:

دعای 46 صحیفه در روز جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال روز جمعه؛ تعقیبات نماز ظهر جمعه، دو دعا از صحیفه سجادیه که اولی مربوط به زمان تمام شدن نماز عیدها یا نماز روز جمعه است:

دعای 46 صحیفه در روز جمعه (بلدالامین)

اعمال روز جمعه؛ دو دعا از صحیفه سجادیه نقل شده است که یکی از آنها دعای چهل و ششم می باشد که علاوه بر عید فطر، در روز جمعه نیز خوانده می شود:

دعای روز عید فطر و جمعه (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام در روز عید فطر و جمعه که بعد از فراغت از نماز رو به قبله می ایستاد و این دعا را می خواند: