منوی اصلی

دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه

دعای وداع در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، سومین دعای وداع ماه رمضان از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه:

دعاهای وداع در شب آخر رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: ششم- دعاهای وداع ماه رمضان که به شرح زیر می باشند:

دعاهای وداع در شب آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب آخر ماه رمضان؛ سفارش شده است که وداع کنیم با این ماه و اما دعاهای وداع:

دعای وداع در شب آخر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ یکی دیگر از دعاهایی که در وداع با ماه رمضان خوانده می شود، دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه (از امام سجاد علیه السلام) است:

دعای وداع در شب آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهای وداع با ماه رمضان که در شب آخر ماه خوانده می شود، دعای امام سجاد علیه السلام است و متن دعا:

دعای وداع در شب آخر رمضان (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام درباره وداع و بدرود با ماه رمضان که در شب آخر ماه رمضان می خوانیم: