منوی اصلی

دوران سیاسی امام حسن علیه السلام

برخورد خاورشناسان با صلح امام حسن (ع)

برخورد خاورشناسان با صلح امام حسن (ع)

پس از صلح امام حسن مجتبی (ع) با معاویه، انتقادهاى سختى از سوى برخى نويسندگان عرب و غير عرب به ایشان وارد شد.

پس از صلح امام حسن (ع) چه اتفاقى افتاد

پس از صلح امام حسن (ع) چه اتفاقى افتاد

امام حسن عليه السلام در پی انتقادات از صلح فرمودند: واى بر شما! شما نميدانيد كه من چه عملى انجام داده‏ ام، بخدا قسم اين عملى كه من انجام دادم از آنچه كه آفتاب بر آن طلوع و غروب مي كند بهتر خواهد بود.

امام حسن (ع) در دوره سه خليفه

امام حسن (ع) در دوره سه خليفه‏

مدتی از زندگانی امام حسن علیه السلام در دوران سه خلیفه بود؛ ابوبکر، عمربن خطاب، عثمان

معاويه و شرايط صلح با امام حسن علیه السلام

معاويه و شرايط صلح با امام حسن علیه السلام

صلح در مکانی به نام نخجیر بین امام حسن علیه السلام و معاویه بسته شد. معاویه بعد از رسیدن به قدرت در میان گروهی از مردم اعلام کرد ...

امام حسن علیه السلام در النخيلة

امام حسن علیه السلام در النخيلة

گروهى از مورخين اظهار می دارند كه مراسم مربوط به واگذاردن قدرت به معاويه بن ابى سفيان در النخيلة به فاصله چند مايلى كوفه، انجام گرفت.

مواد صلحنامه میان امام حسن (ع) و معاویه

مواد صلحنامه میان امام حسن (ع) و معاویه

مفاد صلحنامه امام حسن (علیه السلام) و معاویه عبارت بود از ...

معاويه بين صلح و جنگ‏

معاويه بين صلح و جنگ با امام حسن علیه السلام

امام حسن (ع) در روایتی فرمودند: علت صلح من با معاويه عينا همان علتى است كه پيامبر خدا (ص) با بنى ضمره و... واهل مكه نمود. و تفاوت در این است كه آنان بقرآن كافر شدند و معاويه بتأويل قرآن كافر شدند.

آمادگى امام حسن علیه السلام براى جنگ‏

آمادگى امام حسن (ع) براى جنگ‏

بعد از نامه نگاری های متعددی که بین معاویه و امام حسن (ع) صورت گرفت؛ امام در مسجد فرمودند: خداوند جهاد را بر خلق خود واجب گرداند و مجاهدين را به شكيبايى و به آنان وعده پيروزى مى‏ دهد.

امام حسن (ع) پس از وفات پدر

امام حسن (ع) پس از وفات پدر

امام حسن علیه السلام پس از شهادت امام علی علیه السلام در بین مردم در مسجد حاضر شد و چنین گفت: در اين شب، كسى به شهادت رسيد كه از همه پيشينيان پيشى گرفته بود ...