منوی اصلی

شعب ابی طالب

کتاب گویا (صوتی)، مجموعه از سرزمین نور: قسمت نهم دوران سرگشتگی

کتاب گویا (صوتی)، مجموعه از سرزمین نور: قسمت نهم دوران سرگشتگی

کتاب گویا (صوتی)، مجموعه از سرزمین نور: قسمت نهم دوران سرگشتگی

 

زندگینامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

زندگینامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

حضرت ابوالقاسم محمد بن عبدالله آخرین و برترین فرستاده‌ی خدا و پنجمین رسول از پیامبران اولوالعزم است...

ماه رجب

وقایع روز پانزدهم رجب

 

اهمیت شب و روز پانزدهم رجب

نيمه رجب شب و روزش مبارك است و اعمالى دارد كه در مفاتيح الجنان مسطور است و يكى از اعمال آن روز عمل امّ داود مى باشد كه براى دفع ظلم و كشف كُرُبات و برآمدن حاجات مؤ ثر است و كيفيت آن در مفاتيح آمده و ما اصل قضيّه امّ داود را از كتاب اقبال ص ۶۵۸ و ج ۲۰ ص ۳۴۵ (قديمى) در اعمال سنين و شهور در اينجا مى آوريم.