منوی اصلی

عکس نوشته احادیث امام علی (ع)

پوستر حدیث: صبور باش

پوستر حدیث: صبور باش

امام علی علیه السلام: صبور باش؛ چرا كه صبر، شيرين فرجام و خجسته انجام است

پوستر حدیث: دنیا وارونه و اژگونه است

پوستر حدیث: دنیا وارونه و اژگونه است

 دنیا وارونه و اژگونه است

پوستر حدیث:حق و باطل

پوستر حدیث: حق و باطل

امام علی علیه السلام: همانا حقّ سنگين است اما گوارا، و باطل سبك و آسان است اما كشنده

پوستر حدیث: نعمت با بخشش، تداوم یابد

پوستر حدیث: نعمت با بخشش، تداوم یابد

امام علی علیه السلام: نعمت با بخشش، تداوم یابد

پوستر حدیث: ادب کردن نفس

پوستر حدیث: ادب کردن نفس

امام علی علیه السلام: خود به ادب [و تربيت] كردن نفْس هايتان بپردازيد و آنها را از وَلَع عادت هايشان باز داريد

پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند

پوستر حدیث: از دست دادن شخص خردمند

امام علی علیه السلام: هر كه شخص خردمندى را از دست بدهد، سُست خردى خود را نشان داده است

پوستر حدیث: دروغگو

پوستر حدیث: دروغگو

امام علی علیه السلام: دروغگو و مرده يكسانند؛ زيرا برترى زنده بر مرده به اعتماد بر اوست. پس اگر به سخن او اعتمادى نشود، زنده نيست

پوستر حدیث: مقصد غیر خدا

پوستر حدیث: مقصد غیر خدا

امام علی علیه السلام: كسى كه مقصدى غیر خدا داشته باشد، گم شود

پوستر حدیث: ارزش عمر

پوستر حدیث: ارزش عمر

امام علی علیه السلام: ارزش باقيمانده عمر خويش را نداند، مگر پيامبر يا صدّيق

پوستر حدیث: صبر

پوستر حدیث: صبر

امام علی علیه السلام: صبر، ياور در هر كارى است

پوستر حدیث: زکات

پوستر حدیث: زکات

امام علی علیه السلام: داراييهايى خود را با [دادن ]زكات حفظ كنيد

پوستر حدیث: هوای نفس

پوستر حدیث: هوای نفس

امام علی علیه السلام: اندکی هوای نفس عقل را تباه می سازد

پوستر حدیث: امام علی (ع) در خطبه عید فطر

پوستر حدیث: امام علی (ع) در خطبه عید فطر

امام علی علیه السلام: آگاه باشيد! امروز، روزى است كه خداوند آن را براى شما عيد قرار داده و شما را شايسته آن ساخته است

پوستر حدیث: عید

پوستر حدیث: عید

امام علی علیه السلام: هر روزى كه در آن نافرمانى خدا نشود، آن روز عيد است.

پوستر حدیث: عمر

پوستر حدیث: عمر

امام علی علیه السلام: به عمرى كه گذر زمان از آن مى‏كاهد، چگونه مى‏توان دل‏ شاد بود؟

پوستر حدیث: عاقبت اندیشی

پوستر حدیث: عاقبت اندیشی

امام علی علیه السلام: هرکس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری زند، خود را گرفتار سختیها و مصائب کند.

پوستر حدیث: صدقه

پوستر حدیث: صدقه

امام علی علیه السلام: صدقه دادن دارويى ثمر بخش است، و كردار بندگان در دنيا، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.

پوستر حدیث: خانواده

پوستر حدیث: خانواده

امام علی علیه السلام: مبادا خانواده ات به سبب تو، بدبخت ترينْ مردمان باشند!

پوستر حدیث: خردمند و نادان

پوستر حدیث: خردمند و نادان

امام علی علیه السلام: خردمند، به عمل خويش تكيه مى كند؛ نادان، به آرزوى خويش تكيه مى نمايد!

پوستر حدیث: نفس طمع ورز

پوستر حدیث: نفس طمع ورز

پوستر حدیث: نفس طمع ورز

پوستر حدیث: اندیشیدن

پوستر حدیث: اندیشیدن

امام علی علیه السلام: زياد انديشيدن و فهميدن، سودمندتر از زياد تكرار كردن و خواندن است

پوستر حدیث: جهاد با نفس

پوستر حدیث: جهاد با نفس

امام علی علیه السلام: با نفْس خود جهاد كن و از او حساب كِش، همچنان كه شريك از شريكش حساب مى كِشد، و حقوق خداوند را از او مطالبه كن، همچنان كه طرف دعوا، حقوق خود را از ديگرى مطالبه مى كند، پس همانا نیکبخت ترین مردم کسى است که قبول کند محاسبۀ نفس خود را.

پوستر حدیث: ثروت

پوستر حدیث: ثروت

پوستر حدیث: ثروت

پوستر حدیث: متکبر

پوستر حدیث: متکبر

امام علی علیه السلام: كسى كه متكبّر باشد، از نابودى در امان نيست

پوستر حدیث: آبرو

پوستر حدیث: آبرو

پوستر حدیث: آبرو

پوستر حدیث: دوست

پوستر حدیث: دوست

امام علی علیه السلام: هرچه محبّت دارى نثار دوستت كن، اما هرچه اطمينان دارى به پاى او مريز ، هر گونه همدردی و كمك مالی به او بكن، ولی همه اسرارت را با او در ميان نگذار. 

پوستر حدیث: ابراز علاقه

پوستر حدیث: ابراز علاقه

امام علی علیه السلام: اظهار بى ميلى به كسى كه به تو علاقه مند است سبب كاستى بهره تو در دوستى اوست و اظهار ميل به كسى كه به تو بى اعتناست سبب خوارى تو خواهد بود

پوستر حدیث: یاد خدا

پوستر حدیث: یاد خدا

امام علی علیه السلام: هر كه به ياد مردم سرگرم شود، خداوند سبحان او را از ياد خود جدا كند

پوستر حدیث: برترین ادب

پوستر حدیث: برترین ادب

امام علی علیه السلام: برترين ادب، آن است كه انسان در حدّ خود بايستد و از اندازه خويش فراتر نرود

پوستر حدیث: گذشت

پوستر حدیث: گذشت

پوستر حدیث: گذشت

صفحه‌ها