منوی اصلی

فضیلت عید غدیر

فضیلت روز عید غدیر (اقبال الاعمال)

باب پنجم، اعمالی که متعلق به شب عید غدیر و روز آن است از نماز و دعا و شرافت این شب و فضیلت روزه گرفتن در عید غدیر، فصل دوازدهم: فضیلت روزه روز عید غدیر به نقل از کتاب «النشر و الطیّ»
 

فضیلت عید غدیر در نزد عاقلان

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب پنجم، اعمالی که متعلق به شب عید غدیر و روز آن است از نماز و دعا و شرافت این شب و فضیلت روزه گرفتن در عید غدیر، فصل یازدهم: فضیلت عید غدیر در نزد عاقلان از طریق نقل

یادآوری فضل خدا در برتری عید غدیر بر سایر اعیاد

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب پنجم، اعمالی که متعلق به شب عید غدیر و روز آن است از نماز و دعا و شرافت این شب و فضیلت روزه گرفتن در عید غدیر، فصل نهم: یادآوری فضل خدا در برتری عید غدیر بر سایر اعیاد

فضیلت روز عید غدیر (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم؛ روز عيد غدير و عيد الله الأكبر است و از جمله فضایل ان:

داستان های امام علی علیه السلام

روزی ارزشمند و شخصیتی عظیم (روز غدیر)

رسول خدا «ص» فرمود بهترين عيدهاى امتم روز ....

اعمال عید غدیر خم

در شب و روز غدیر چه اعمالی انجام دهیم

اعمال سفارش شده در شب و روز عید غدیر خم، عبارت است از

پاورپوینت غدیر، عید آسمانی

پاورپوینت غدیر، عید آسمانی

پاورپوینت غدیر، عید آسمانی

ثواب روزه گرفتن و افطاری دادن در روز عید غدیر

ثواب روزه گرفتن و افطاری دادن در روز عید غدیر (پوستر)

فضیلت روزه گرفتن و افطاری دادن عید غدیر

آداب و اعمال روز عید غدیر

آداب و اعمال روز عید غدیر

آداب و اعمال روز عید غدیر