منوی اصلی

فلاح و رستگاری

کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه استاد انصاریان: رستگاری در شب بارانی

کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه استاد انصاریان: رستگاری در شب بارانی

شخصی مشکل داشت و این شخص تا زانو در گِل و لای فرو رفت تا برود خانهٔ آن شخص گرفتار و مشکلش را حل کند، حالا که خودش نیازمند است، من نیازش را برطرف نکنم؟!

حدیث درباره رستگاری

رستگاری در احادیث

امام على عليه السلام: از دانش پيروى كن و از نادانى سرپيچ، تا رستگار شوى.

حقیقت هدایت و گمراهی

هدایت نوری است که در قلب انسان واقع می شود و به او بصیرتی می بخشد که حق و باطل را می شناسد.

ظالمان رستگار نمی شوند

انسان با قلب خود راه به بندگی خدا می جوید. سر باز زدن از هدایت قلب انسان را به قهقرا می کشاند و قلب او را کر و کور می گرداند و این ظلم آشکار انسان به خود است.

فلاح و خسران در قرآن

هر موجود قابلیت های بالقوه و استعدادهای درونی دارد و کمال مطلوب آن موجود, فعلیت بخشیدن به این استعدادها است. انسان استعداد مشاهده ملکوت را داراست

آثار یاد آوری نعمت های الهی

یاد آوری نعمت های الهی اثرات فراوانی بر روند تکاملی و رشد معنوی انسان دارد و عدم توجه به آن اثار ، باعث تحقق افسوس در انسان خواهد شد .