منوی اصلی

فلسفه نبوت

فلسفه نبوت در قرآن و روایات

عقل و فطرت، راه دريافت كمالات مادی و معنوی را تا حدودي برای انسان روشن مي‎سازند، اما به هيچ وجه كافي نيستند، بدين جهت انسان گذشته از هاديان دروني، به هدايتگران بيروني که همان پیامبران الهی اند نيز نيازمند است.

بندگی خدا

دین، یک جمله بیش نیست

دین، یک جمله بیش نیست و آن این که ...