منوی اصلی

قابوس نامه

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: نیکی و مهربانی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: نیکی و مهربانی

کتاب گویا (صوتی)، آی قصه قصه: نیکی و مهربانی


جستجوی : قابوس نامه

نامه 53 نهج البلاغه (نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر)

و منشيان به درستى بينديش، و كارهايت را به بهترين آنان واگذار، و نامه هاى محرمانه، كه در بر دارنده سياست ها ... سركشى و تجاوز نكشاند تا در حضور ديگران با تو مخالفت كند، و در رساندن نامه كار گزارانت به تو، يا رساندن ... و دقّت در قرار داد نامه، دست از بهانه جويى بردار، مبادا مشكلات پيمانى كه بر عهده ات قرار گرفته، و خدا آن ...

نامه 31 نهج البلاغه (نامه امام علی به امام حسن علیهما السلام)

(نامه به فرزندش امام حسن عليه السّلام وقتى از جنگ صفين باز مى گشت و به سرزمين «حاضرين» رسيده بود ... زندگى مرا گرفته است، پس كار تو را كار خود شمردم، و نامه اى براى تو نوشتم، تا تو را در سختى هاى زندگى ... خواسته الهى را در آينده و هم اكنون، در دنيا و آخرت، براى تو مى خواهم، با درود.   نهج البلاغه نامه 31 نهج ...

پایان نامه های مرتبط با نامه 31 نهج البلاغه

1. بررسی جلوه های بلاغت در نامه 31 نهج البلاغه استاد راهنما: حسين يوسفي آملي استاد مشاور: مصطفي ... بلاغت در ادبيات عربي است. در اين پژوهش سعي شده است نامه 31 نهج البلاغه به عنوان نمونه اي از اين مجموعه ... پايان نامه مشخص مي شود که استعاره بيشترين بخش اين نامه را به خود اختصاص داده است. آن حضرت از انواع شيوه ...

پایان نامه های مرتبط با عهد نامه مالک اشتر

1. مبانی قرآنی نامه امام علی(ع) به مالک اشتر(رهبری از ديدگاه علی (ع)) استاد راهنما: عبدالرسول ... اين رساله ما نخواستيم که کل نامه را بررسي کنيم و يا شرح دهيم بلکه قصد و هدفمان اين بود که بتوانيم کلام ... نامه(نامه 53) يکي از نامه هاي سياسي امام است و شيوه حکومت داري را بيان مي کند، اين رساله فرصتي شد براي ارائه ...