منوی اصلی

مقتل حضرت علی اکبر علیه السلام

مجموعه کامل کتابهای مقتل امام حسین علیه السلام ( متن، ترجمه و صوت)

مجموعه کتابهای مقتل امام حسین علیه السلام (متن، ترجمه و صوت)

متن کتابهای مقتل مشهور با ترجمه های مختلف، کتاب صوتی دو مقتل لهوف و نفس المهموم، مقتل های اصحاب امام حسین علیه السلام به صورت جداگانه

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام در لهوف

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام در لهوف

چون همه اصحاب به شهادت رسيده و جز اهل بيت امام به جاى نماندند، حضرت علی اکبر علیه السلام عازم میدان نبرد شد.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام در کتاب دمع السجوم (ترجمه نفس المهموم)

على اكبر علیه السلام پس از عبد اللّه بن مسلم بن عقيل به میدان نبرد رفت و امام حسین علیه السلام گریست و گفت

دانلود مقتل و روضه : "تشنگی علی اکبر (ع) پس از نبرد و بازگشت به سوی ابی عبدالله (ع)" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : تشنگی علی اکبر (علیه السلام) پس از نبرد و بازگشت به سوی ابی عبدالله (علیه السلام)

روضه : "تشنگی علی اکبر (ع) پس از نبرد و بازگشت به سوی ابی عبدالله (ع)" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "نحوه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام براساس نقل شیخ مفید" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : نحوه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام براساس نقل شیخ مفید

روضه : "نحوه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام براساس نقل شیخ مفید" با نوای میثم مطیعی

مبارزه على اكبر ع و شهادت آن جناب  در ارشاد شیخ مفید

شهادت على اكبر علیه السلام در ارشاد شیخ مفید

پس حمله افكند و مي گفت: منم علی فرزند حسین بن علی ،به خدا سوگند ما سزواراتر به پیغمبر هستیم

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام در مقتل جواد محدثی

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام در مقتل جواد محدثی

مردی از شامیان علی بن حسین اکبر علیه السلام را - که مادرش آمنه دختر ابی مره ی ثقفی و مادر او دختر ابوسفیان بود - فراخواند و گفت: تو با خلیفه خویشاوندی داری. اگر می خواهی ...