منوی اصلی

مهربانی در خانواده

اخلاق خوب و مهربانی در خانواده

مهربانی در خانواده

امام رضا علیه السلام، اخلاق نیکو و مهربانی در خانواده را از مراتب ایمان برشمرده اند.

عطوفت و مهربانی پیامبر

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): عاطفه

روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد عطوفت و مهربانی ایشان نسبت به مردم

کودکان در سیره نبوی

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): کودکان

کودکان در مکتب نبوی از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند.

مهربانی در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: كسى كه به مردم ترحّم نكند، خداوند به او رحم نمى كند.