منوی اصلی

پیشوایان حق

امامت از نظر احادیث

امام باقر علیه السلام: اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت؛ و بر هيچ چيز به اندازه ولايت تأكيد نشده است.

سرمشق در احادیث

امام صادق عليه السلام: دوستداران ما كسانى اند كه در برابر فرمان ما تسليم بوده، و از آثار ما پيروى و در همه امور به ما اقتدا كنند .