منوی اصلی

کفاره گناهان

استوری: کفاره گناهان کبیره

استوری: کفاره گناهان کبیره

خدمت كردن به خانواده، كفّاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو مى نشاند

استوری: سوره واقعه

استوری: سوره واقعه

هر كس در هر شب جمعه ، سوره واقعه را بخواند، خداوند، او را دوست مى دارد و او را در میان همه مردم محبوب می‌کند 

استوری: سوره جمعه

استوری: سوره جمعه

استوری: سوره جمعه

پوستر حدیث :‌ هر که علم جوید کفاره گناهان گذشته وى باشد

پوستر حدیث :‌ هر که علم جوید کفاره گناهان گذشته وى باشد

پیامبر اكرم (صلّی‌ الله‌ عليه‌ وآله): هر که علم جوید کفاره گناهان گذشته وى باشد

دعای بعد از نماز صبح روز جمعه قبل از سخن گفتن

اعمال روز جمعه؛ بعد از نماز صبح پيش از آنكه سخن بگويد اين دعا بخواند تا كفاره گناهان او باشد؛

حدیث درباره کفاره

کفاره از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خدمت كردن به خانواده، كفّاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو مى نشاند.

حدیث امام علی درباره کفاره گناهان

احادیث امام علی علیه السلام: کفاره گناهان

از کفاره های گناهان بزرگ رسیدن به داد مظلوم گرفتار و غم زدایی از فرد اندوهگین است.