منوی اصلی

اشعار ولادت امام حسن عسکری (ع)

شعر ولادت امام حسن عسکری

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد
بهشت آرزوها شد امام عسگری آمد

در مدح امام حسن عسكرى (ع)

مر اين بدن كه تو را در ميان پيرهن است به حيرتم كه تن توست يا كه جان من است‏

ستايش حضرت امام حسن عسكرى (ع)

ستاره عشق تافت به چرخ نيلوفرى مهر جمالش ربود دل ز مه و مشترى‏

شعر در منقبت امام حسن عسكرى (ع)

تا كى از حوت كند جا به حمل مهر بدل اى خوش آن روز كه نه حوت بماند نه حمل‏