منوی اصلی

اشعار ولادت امام باقر (ع)

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

بيا كه فصل بهار است و وقت عيش و طرب نهاده بلبل و گل بهر بوسه لب بر لب‏

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

شبى بزرگ كه رازى بزرگ در بر داشت رسيد و پرده ز رازى چنان، خدا برداشت‏

شعر در مدح امام باقرعلیه السلام

شعر در مدح امام باقر علیه السلام

بسر می پرورانم من هوای حضرت باقر بدل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر

شعر ولادت  امام باقر علیه السلام

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر كه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

شعر شهریار عشق (ولادت امام باقر علیه السلام)

اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو جان تمام عالم خاكى فداى تو

شعر ولادت امام باقر علیه السلام

شعر فصل وصل (ولادت امام باقر علیه السلام)

عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من پنجمین خورشید تا گل کرد در شب های من