منوی اصلی

اشعار شهادت امام صادق (ع)

شعر درباره شهادت امام صادق علیه السلام

شعر پابرهنه (درباره شهادت امام صادق علیه السلام)

گر فاطمه ز حالت صادق خبر شود از گريه‏ هاي نيمه شبش خاک تر شود

شعر درباره شهادت امام صادق علیه السلام

شعر درباره حضرت صادق آل محمد علیهم السلام

بار دیگر عالم آمد در عزا از غم مرگ عزیز مصطفی

شعر درباره شهادت امام صادق علیه السلام

شعر در مصیبت امام جعفر صادق

عرش منصور ز ظلمت شده لرزان امشب فرش آشوب و فلک و اله و حیران امشب

 اشعار ناب سيّد صالح قزوينى‏ درباره امام صادق علیه السلام

اشعار ناب سیّد صالح قزوینی درباره امام صادق علیه السلام

و للّه افلاك البقيع فكم بها كواكب من آل النّبىّ غوارب‏

شعر درباره شهادت امام صادق علیه السلام

اشعار ابو هريره عجلى ، هنگام تشييع جنازه امام صادق عليه السّلام‏

از عيسى بن داب روايت شده: هنگامى كه جنازه امام صادق عليه السّلام را در ميان تابوت نهاده و به سوى بقيع براى دفن مى ‏بردند، ابو هريره عجلی اين اشعار را مى‏ خواند: