منوی اصلی

اشعار شهادت امام جواد (ع)

شعر درباره شهادت امام جواد علیه السلام

شعر درباره شهادت امام جواد علیه السلام

غم دل با که بگويم که مرا ياري نيست‏ اين همه درد مرا هست و پرستاري نيست‏

شعر درباره شهادت امام جواد علیه السلام

شعر پر پروانه (درباره شهادت امام جواد علیه السلام)

ز سوز غم پر پروانه مي‏سوخت‏ ز داغ لاله‏ اي گل خانه مي‏سوخت‏

شعر شهادت امام جواد علیه السلام

شعر کشته زهر جفا (شهادت امام جواد علیه السلام)

کشته زهر جفا مي‏باشم‏ من جوان مرگ رضا مي‏باشم‏

شعر در شهادت امام جواد علیه السلام

شعر در منقبت امام جواد علیه السلام

بى تو به زندان غم هيچ نجنبم ز جا زلف تو زنجير كرد موى به موى مرا

شعر درباره شهادت امام جواد علیه السلام

شعر مصائب امام جواد علیه السلام

يوسف آل نبي در چاه شد قعر زندان جلوه‏ گاه ماه شد