منوی اصلی

ادعیه منتخب کافی

خواندن خدا به دعای امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
یکی اصرار در دعا کردن و دیگری خواندن خدا به دعای امام صادق علیه السلام:

دعاهای صبح و شام (مفاتیح الجنان)

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل اول: دعاهای امامان هنگام داخل شدن در صبح و شام:
1. از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: حضرت سجاد عليه السّلام چون وارد صبح مى‏ شد مى‏ گفت:
اَبْتَدِءُ يَوْمى هذا بَيْنَ يَدَىْ نِسْيانى وَ عَجَلَتى بِسْمِاللَّهِ وَ ما شآءَ اللَّهُ

دعاهای وقت خوابیدن و بیدار شدن (مفاتیح الجنان)

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل دوم: دعاهای امامان هنگام خوابیدن و بیدار شدن:
1. از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: كسى‏ كه هنگام قرار گرفتن در خوابگاهش سه مرتبه بگويد:
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى عَلا فَقَهَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى بَطَنَ فَخَبَرَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى مَلَكَ فَقَدَرَ

دعاهای خروج از منزل

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل سوم: دعاهای امامان هنگام خروج از منزل:
1. از حضرت امام صادق عليه السّلام‏ نقل شده است انسان زمانى كه خواست از خانه خارج شود، هنگام نيّت خروج سه مرتبه بگويد: اللّه اكبر و سه مرتبه
بِالِلَّهِ اَخْرُجُ وَ بِالِلَّهِ اَدْخُلُ وَ عَلَى الِلَّهِ اَتَوَكَّلُ

دعاهای قبل و بعد از نماز

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل چهارم : دعاهای امامان قبل و بعد از نماز: 1. دعای امام علی علیه السلام قبل از شروع نماز که هر کس بخواند، با محمد و آل محمد خواهد بود:
اَللّهُمَّ اِنّى اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَىْ صَلَواتى وَ اَتَقَرَّبُ بِهِمْ اِلَيْكَ

دعاهای رزق

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل پنجم: دعاهای امامان به جهت رزق و روزی:

دعاها جهت ادای دین

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی: فصل ششم دعای امامان به جهت ادای دین: 1. از حضرت صادق عليه السّلام نقل شده: بگو:
اَللّهُمَّ لَحْظَةً مِنْ لَحَظاتِكَ تُيَسِّرُ عَلى غُرَمآئى بِهَا الْقَضآءَ ..
خدايا توجّهى از توجّهاتت، آسان كند پرداخت طلب طلبكارانم را..

دعاهای دفع اندوه و خوف

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل هفتم، دعاهای امامان در دفع اندوه و غم و خوف و دفع ضرر جن و انس و در آخر، چگونگی توسل به محمد و علی علیهما السلام:

دعاهای علل و امراض

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی: فصل هشتم، دعاهایی برای علت ها و مریضی ها:

بعض احراز و عوذات

باب چهارم: ادعیه منتخب کافی، فصل نهم امامان علیهم السلام در بعضی حرزها و عوذات چنین فرموده اند: 1. دعای در امان ماندن از ترس و وحشت از امام صادق علیه السلام:
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...

دعای امام صادق (ع) برای حوائج دنیا و آخرت

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست:
اول و دوم. دعای امام صادق علیه السلام :

دعای یا من اظهر الجمیل (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
3. دعایی است که از گناهان حفظ می کند و دربرگیرنده رستگاری در دنیا و آخرت است:

دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
4. دعای امام صادق علیه السلام که همان دعای پیامبر در روز بدر و احزاب و دعای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا است:

دعای دیگر امام صادق (ع) برای حوائج دنیا و آخرت

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
سه دعای دیگر از امام صادق علیه السلام:

دعای امام کاظم (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
8. دعای امام کاظم علیه السلام به نقل از فضل بن یونس:

دعای آمرزش گناهان

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.

دعای امام علی (ع) برای تسلیم امر خدا بودن

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای امام علی علیه السلام :

دعای جبرئیل هنگام عبادت خدا در شب و روز

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام عبادت خدا در روز و شب:

دعای سریع الاجابه

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای امام علی علیه السلام به مردی در تسریع شدن احابت دعا:

دعای جامع دنیا و آخرت از امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعاهایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده از جمله، دعای جامع دنیا و آخرت:

دعای امام باقر (ع) به برادرش

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.

دعای الحاح (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
این دعا، دعای الحاح یعنی پافشاری در خواسته و حاجت است:

دعای امام صادق (ع) (دعای بعد از رکعت چهارم نماز شب) (مفاتیح الجنان)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
این دعا را شیخ طوسی در کتاب مصباح، بعد از رکعت چهارم نقل می کند:

دعای ابوذر

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای ابوذر که نزد اهل آسمان دعای معرفی است:

دعای جامع از امام باقر (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای جامع از امام باقر علیه السلام و دعایی که از مسلم روایت شده است:

دعاهای امام صادق (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست: روایت شده امام صادق علیه السلام این دعاها را می خواندند:
يا مَنْ يَشْكُرُ الْيَسيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثيرِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
اى آن‏كه اندك را قدردانى مى‏ كنى، و از بسيار، درمى‏ گذرى، و او آمرزنده و مهربان است،

دعای امام رضا (ع)

باب چهارم، ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذكر مى‏ گردد سى‏ دعاست.
دعای مختصر امام رضا علیه السلام به یونس: