منوی اصلی

دهها فیلم کوتاه با موضوع سبک زندگی

دهها فیلم کوتاه با موضوع سبک زندگی

مجموعه فیلم های کوتاه روایت زندگی "داستان زندگی ... به روایت قرآن و حدیث" تهیه شده در معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث،

و به سفارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه توسط کارگردانان مختلف در موضوعات اجتماعی ساخته شده و آقای علیرضا سرمدی تهیه کنندگی این مجموعه را بر عهده دارند.
 
تیزهای روایت زندگی

تیزرهای روایت زندگی

عشق از نو (موضوع همسرداری)

زمان: 111 ثانیه (01:51)

دانلود روایت زندگی

بایکوت (موضوع طلاق)

زمان: 111 ثانیه (01:51)

دانلود روایت زندگی

درحد توان (موضوع کمک)

زمان: 143 ثانیه (02:23)

دانلود روایت زندگی

همسایه (موضوع همسایه داری)

زمان: 95 ثانیه (01:35)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

چه بسا (موضوع بی خبری انسان)

زمان: 137 ثانیه (02:17)

دانلود روایت زندگی

یه دروغ ساده (موضوع دروغ)

زمان: 121 ثانیه (02:01)

دانلود روایت زندگی

نوعروس (موضوع همسرداری)

زمان: 112 ثانیه (01:52)

دانلود روایت زندگی

عشق مجازیم (موضوع عاقبت اندیشی)

زمان: 125 ثانیه (02:05)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

وخدا میبیند (موضوع مراقبه)

زمان: 114 ثانیه (01:54)

دانلود روایت زندگی

بدگمان (موضوع سوءظن)

زمان: 133 ثانیه (02:13)

دانلود روایت زندگی

موج مهربانی (موضوع مردم داری)

زمان: 93 ثانیه (01:33)

دانلود روایت زندگی

لجاجت (موضوع کجبازی)

زمان: 70 ثانیه (01:10)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

بداندیش (موضوع سوءظن)

زمان: 107 ثانیه (01:47)

دانلود روایت زندگی

ره صدساله (موضوع عاقبت نگری)

زمان: 112 ثانیه (01:52)

دانلود روایت زندگی

رسید (موضوع شاهد گرفتن)

زمان: 147 ثانیه (02:27)

دانلود روایت زندگی

در لباس میش (موضوع مسئولیت)

زمان: 125 ثانیه (02:05)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

دختران تنها (موضوع ازدواج)

زمان: 134 ثانیه (02:14)

دانلود روایت زندگی

حق خوری (موضوع حق الناس)

زمان: 96 ثانیه (01:36)

دانلود روایت زندگی

داستان سیاه (موضوع عاقبت بینی)

زمان: 116 ثانیه (01:56)

دانلود روایت زندگی

چشم چران (موضوع نگاه حرام)

زمان: 105 ثانیه (01:45)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

ناخوانده (موضوع حریم خصوصی)

زمان: 161 ثانیه (02:41)

دانلود روایت زندگی

هدیه سیاه (موضوع طلاق)

زمان: 97 ثانیه (01:37)

دانلود روایت زندگی

ندامت (موضوع عاقبت اندیشی)

زمان: 134 ثانیه (01:46)

دانلود روایت زندگی

تابلوها (موضوع امربه معروف)

زمان: 124 ثانیه (02:04)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

قتل های1ثانیه ای (موضوع خشم)

زمان: 112 ثانیه (01:52)

دانلود روایت زندگی

در بند (موضوع بدهکاری)

زمان: 106 ثانیه (01:46)

دانلود روایت زندگی

هدیه جادویی (موضوع هدیه)

زمان: 106 ثانیه (01:46)

دانلود روایت زندگی

جای خالی او (موضوع طلاق)

زمان: 146 ثانیه (02:26)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

ازپدر به پسر (موضوع الگو)

زمان: 106 ثانیه (01:46)

دانلود روایت زندگی

ناگهان (موضوع خشم)

زمان: 120 ثانیه (02:00)

دانلود روایت زندگی

رحمی ازآسمان (موضوع ترحم)

زمان: 78 ثانیه (01:18)

دانلود روایت زندگی

جوالدوزها (موضوع عیب جویی)

زمان: 101 ثانیه (01:41)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

شراره شیطان (موضوع خشم)

زمان: 90 ثانیه (01:30)

دانلود روایت زندگی

قیمت زندگی (موضوع آشتی)

زمان: 147 ثانیه (02:37)

دانلود روایت زندگی

خلوت باشیطان (موضوع وسوسه)

زمان: 111 ثانیه (01:51)

دانلود روایت زندگی

مهلت (موضوع فرصت به بدهکار)

زمان: 114 ثانیه (01:54)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

یوسف و زلیخا (موضوع رابطه نامشروع)

زمان: 166 ثانیه (02:46)

دانلود روایت زندگی

بنویس! اما ... (موضوع عدالت)

زمان: 158 ثانیه (02:38)

دانلود روایت زندگی

به خاطر هیچ (موضوع خشم)

زمان: 86 ثانیه (01:26)

دانلود روایت زندگی

ازدواج آسان یا ... (موضوع رابطه)

زمان: 268 ثانیه (04:28)

دانلود روایت زندگی

روایت زندگی

 

افزودن دیدگاه جدید