منوی اصلی

اعمال مشترک

فضیلت یازده روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل چهل و هفتم، فضيلت  یازده روز روزه‌دارى در ماه رجب:

فضیلت پنج روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی و ششم، فضيلت  پنج  روز روزه‌دارى در ماه رجب:

فضیلت دو روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی ام، فضیلت دو روز روزه داری در ماه رجب:

دعای سجده امام سجاد (ع) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و هفتم،عمل امام زين العابدين-عليه السّلام-در ماه رجب و ذکر سجده های آن حضرت:

استغفار و توبه در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و پنجم، فضيلت استغفار، تهلیل و توبه در ماه رجب، ذکر استغفار همراه با توبه در این ماه:

تهلیل در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و پنجم، فضيلت استغفار، تهلیل و توبه در ماه رجب، تهلیلی که در ماه رجب خوانده می شود:

استغفار و صدقه در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و پنجم، فضيلت استغفار، تهلیل و توبه در ماه رجب، ابتدا فضیلت استغفار و صدقه:

دعای اللهم إنی أسألک بالمولودین (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (هفتمین دعای هر روز ماه رجب):

توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (ششمین دعای هر روز ماه رجب که به آن توقیع ناحیه مقدسه نیز می گویند):

دعای اللهم یا ذا المنن السابغه (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (پنجمین دعای هر روز ماه رجب):

دعای یا من ارجوه لکل خیر (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (چهارمین دعای هر روز ماه رجب):

دعای امام صادق (ع) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (سومین دعای هر روز ماه رجب):

دعای خاب الوافدون علی غیرک (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (دومین دعای هر روز ماه رجب):

دعای امام سجاد (ع) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و چهارم، دعای روز اول و هر روز از ماه رجب (اولین دعای هر روز ماه رجب):

نماز مستحبی در روز جمعه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و سوم، نمازهای روز اول ماه رجب (پنجمین نماز)، نمازی است که در روز جمعه خوانده می شود:

تلاوت سوره اخلاص در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، در فصل بیست و سوم و ششم، نمازهای روز اول ماه رجب، قرائت «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» در ماه رجب نیز بیان کردیده است:

روزه گرفتن و نماز مستحبی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و سوم، نمازهای روز اول ماه رجب (چهارمین نماز)، نمازى در يكى از روزهاى ماه رجب:

فضیلت روزه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نوزدهم، فصل فضيلت روزه‌ى چند روز معين و تمامى روزهاى ماه رجب:

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها) (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دوازدهم، عمل اولین شب جمعه ماه رجب، که شب لیله الرغائب است و نماز و پاداش آن را بیان می کنیم:

زیارت مشاهد مشرفه (رجبیه) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل یازدهم، زیارت مخصوص ماه رجب:

نماز مستحبی دو رکعتی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دهم، نماز دو رکعتی برای هر شب ماه رجب (سومین نماز):

نماز مستحبی ده رکعتی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دهم، نماز دو رکعتی برای هر شب ماه رجب (دومین نماز: ده رکعت نماز برابر است با پنج نماز دو رکعتی):

نماز مستحبی شصت رکعتی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل دهم: نماز دو رکعتی برای هر شب ماه رجب (اولین نماز: در هر شب دو رکعت = شصت رکعت):

حدیث و ندای ملک داعی در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجم، سخن فرشته دعوت کننده به سوی خدا در هر شب ماه رجب:

تجلیل ماه رجب از دیدگاه عقل

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل اول، تجلیل ماه رجب از دیدگاه عقل و فضایل عنایت شده آن:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد روزه داری در ماه های حرام:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نمازهای ماه رجب

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ با بیان دعای دیدن ماه در شب اول این ماه آغاز می گردد:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

ذکرها و دعاهای ماه رجب

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ کارهای مهم در این ماه، خواندن ذکرها و دعاهایی است که وارد شده است از جمله:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

مطالبی درباره روزه

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ در ذیل اعمال ماه رجب، مطالب مهمی درباره روزه از جمله نیت روزه دار و ملاک های تشخیص روزه خالص از روزه ریایی و .. را بیان کرده است:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نماز لیله الرغائب (شب آرزوها) (المراقبات)

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عمل لیله الرغائب که اولین شب جمعه ماه رجب می باشد را بیان می کند:

صفحه‌ها