منوی اصلی

روز بيست و ششم

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال بیست و هفتم ماه رجب در المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شب و روز بیست و هفتم رجب که پیامبر در صبح روز بیست و هفتم به پیامبری برانگیخته شد و اعمال این شب و روز:

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و دوم، پنجمین عمل این شب، نماز ديگر در شب بيست و هفتم رجب:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و دوم، چهارمین عمل این شب، نماز شبهای بيست و هفتم، هشتم و بیست و نهم رجب:

نماز دیگر در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و یکم، سومین عملی که در این شب بیان شده: نماز ديگری است در شب بيست و هفتم رجب:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نودم، عمل شب بيست و هفتم رجب، دومین عمل، نمازی است دوازده رکعتی:

زیارت امام علی (ع) در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نودم، عمل شب بيست و هفتم رجب، اولین عمل در این شب، زیارت امام علی علیه السلام بیان گردیده:

فضیلت بیست و شش روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و نهم، فضيلت  بیست و شش  روز روزه‌دارى در ماه رجب

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و ششم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و هشتم، فضيلت روزه‌ى روز بيست و ششم رجب

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و ششم رجب (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رجب؛ روز بیست و ششم ماه و از دنیا رفتن حضرت ابی طالب «رحمه الله علیه» و روزه این روز:

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و ششم رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ روز بیست و ششم ماه رجب و روایت امام رضا علیه السلام در فضیلت روزه این روز:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای ماه رجب، در شب بیست و هفتم ماه رجب، علاوه بر نماز ذکر شده، این نماز نیز خوانده می شود که از امام جواد علیه السلام نقل گردیده است:

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای ماه رجب، از جمله نمازی است که در شب نیمه رجب خوانده شد و گفته شده که در شب بیست و هفتم رجب یعنی شب مبعث نیز خوانده شود:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب های بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم بدین شرح است:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم، شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: نماز مستحبی و دعا در شب بیست و هفتم

غسل کردن در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم، شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است از جمله غسل کردن

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است از جمله نماز مستحبی به کیفیت زیر:

زیارت امام علی (ع) در شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم شب مبعث و از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: زيارت امام علی علیه السلام

دعای شب مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب بیست و هفتم رجب از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است سوم دعای شب مبعث

زیارت رجبیه در شب مبعث

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: ا- زیارت رجبیه

زیارت السلام علی ابی الائمه

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 2- زیارت السلام علی ابی الائمه ..

زیارت امام علی (ع) در شب و روز مبعث (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السلام؛ زیارات مختصه، سوم- زیارت شب مَبْعَث و روز آن است و در آن سه زیارت است: 3- زیارت امام علی علیه السلام در شب مبعث

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 25- نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه:

نماز شب های بیست و هفتم، هشتم و نهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب های بیست و هفتم، بیست و هشتم، و بیست و نهم رجب:

دعای شب مبعث (زاد المعاد)

و اين دعا را نيز وارد شده است كه در اين شب بخوانند:

زیارت پیامبر و امام علی (ع) در شب مبعث (زاد المعاد)

شب مبعث و آن شب بیست و هفتم رجب است و زيارت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در اين شب مناسب است

غسل کردن در شب مبعث (زاد المعاد)

شب مبعث و آن شب بیست و هفتم رجب است و شيخ طوسى گفته است كه غسل در اين شب مستحب است

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (زاد المعاد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ نماز مستحبی که در شب نیمه رجب گفته شد را روایت شده که در این شب نیز بخوانیم:

نماز دیگر در شب مبعث (زاد المعاد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ نمازی است که از امام کاظم علیه السلام نقل شده است در این شب خوانده می شود:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (زاد المعاد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب؛ امام جواد علیه السلام: در ماه رجب، شبی است که باری مردم از آنچه آفتاب براو می تابد بهتر است و برای این شب، نمازی بیان کرده اند:

غسل کردن در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (َشب مبعث)؛ غسل کردن در این شب مستحب است:

صفحه‌ها