منوی اصلی

روز پانزدهم

روز پانزدهم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و پنجم، روایتی که در ادامه این فصل آمده؛ بیانگر روز خارج شدن پیامبر(ص) از شعب ابی طالب و ... می باشد

معجزات و عنایات الهی در دعای ام داود

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و پنجم، معجزات، كرامات و عنايات الهى در دعاى امّ داوود

عمل و دعای ام داود (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و چهارم، دعاى امّ داوود(دعای مخصوص نیمه رجب توصیف شده به اجابت و نهفته بودن صفات انابه به درگاه خداوند)

فضیلت پانزده روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و سوم، فضيلت  پانزده  روز روزه‌دارى در ماه رجب:

نماز مستحبی روز نیمه رجب هنگام طلوع آفتاب

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و دوم، نماز ديگر در روز نيمه رجب وارد شده در بخشی از اعمال ماه رجب:

نماز مستحبی و دعای بعد از آن در روز نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصت و یکم، چهار ركعت نماز و دعاى روز نيمه‌ى رجب:

نماز سلمان در روز نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل شصتم، ده ركعت نماز در روز نيمه رجب:

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و نهم، فضيلت زيارت امام حسين-عليه السّلام-در روز نيمه‌ى ماه رجب:

اسرار استقبال از روز نیمه رجب

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و هشتم، اسرار استقبال از روز نيمه رجب:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و ششم، نماز در شب نيمه‌ى ماه رجب به روایت دیگر(چهارمین نماز) نماز شب های شانزدهم و هفدهم رجب نیز همان نماز شب پانزدهم است تنها تفاوت به راوی آنهاست:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، فضيلت روزها و شب‌هاى بيض:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال ماه رجب، روزه گرفتن در ایام البیض (یعنی روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم) می باشد و..

فضیلت روزه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نوزدهم، فصل فضيلت روزه‌ى چند روز معين و تمامى روزهاى ماه رجب:

غسل کردن در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل چهارم، فضیلت غسل در اول، وسط، و آخر ماه رجب:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز پانزدهم ماه رجب و نماز سلمان در این روز

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ویژگی های روز پانزدهم این ماه و نماز سلمان:

نماز سلمان در روز نیمه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نماز سلمان در ماه رجب را بیان می کنیم؛ در روز پانزدهم ماه می خوانیم:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بدین شرح است:

زیارت امام حسین (ع) در نیمه رجب (کامل الزیارات)

باب هفتاد و سوّم- ثواب كسى كه حضرت امام حسين عليه السّلام را در رجب زيارت كند: حدیث اول- از امام رضا علیه السلام پرسیده شد: ماه زیارت امام حسین علیه السلام؟ ایشان جواب دادند: ماه ..

غسل کردن در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دوم غسل کردن

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم)

غسل کردن در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است اول: غسل کردن

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است دوّم:زيارت حضرت سيّد الشهداء (امام حسین) عليه السّلام،

نماز سلمان در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است سوم خواندن نماز سلمان؛

نماز مستحبی و دعای بعد از آن در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است چهارم نماز مستحبی و دعای بعد از آن:

عمل و دعای ام داود (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است پنجم؛ ادعیه و اعمال ام داود

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ این زیارت را در شش زمان می توان خواند: شب و روز اول رجب، شب و روز نیمه رجب، شب و روز نیمه شعبان، اما متن زیارت:

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه رجب را می خوانیم:

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (زاد المعاد)

اعمال روز پانزدهم ماه رجب؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب و روز تاکید شده اما روایتی است برای زیارت در نیمه رجب و نیمه شعبان:

عمل و دعای ام داود (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رجب؛ حدیث و اتفاقی که برای پسر ام داود افتاد و دعایی که امام صادق علیه السلام به ام داود تعلیم فرمودند برای آزادی پسرش و سفارش امام برای ندادن این دعا به افرادی که درخواست غیرحق دارند چون اسامی اعظم خدا در آن استفاده شده است:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 15- نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه:

صفحه‌ها