منوی اصلی

ولادت

شب هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ شب هفدهم ربیع الاول، شب ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است؛

روزه گرفتن در روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

زیارت پیامبر (ص) در روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول، روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

نماز مستحبی روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

صدقه دادن و شادمانی در روز هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

روز هفدهم ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله است و برای این روز اعمالی وارد شده است از جمله:

زیارت پیامبر (ص) از بعید (دانلود متن، ترجمه و صوت)

آداب زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ این زیارت را می توان در زمانی که می خواهی پیامبر صلی الله علیه وآله را در جایی غیر از مدینه زیارت کنی می خوانی:

زیارت امام علی (ع) در هفدهم ربیع الاول (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مطلب دوم- کیفیت زیارت امام علی علیه السلام، زیارات مختصه، دوم- زیارت روز مولود پیامبر صلی الله علیه و آله یا به عبارتی، هفدهم ربیع الاول

نماز مستحبی روز هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ربیع الاول که روز ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هست، نماز مستحبی ذکر گردیده که دو رکعت است...:

زیارت امام علی (ع) در هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ربیع الاول و روز ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله، سنت است که امام علی علیه السلام را زیارت کنند اما زیارت مخصوص این روز:

زیارت پیامبر (ص) از بعید (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ربیع الاول که ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله در آن واقع شده است، زیارت پیامبر مستحب است و اما متن زیارت پیامبر از راه دور:

زیارت ائمه بقیع (ع) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در هفدهم ماه که ولادت پیامبر واقع گردیده؛ زیارت پیامبر، مستحب است؛ زیارت ائمه بقیع علیهم السلام در مدینه از جمله اعمال است:

زیارت وداع پیامبر (ص) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ماه که ولات پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، زیارت پیامبر مستحب است و زیارت وداع پیامبر صلی الله علیه و آله:

دعای امام صادق (ع) در مرقد پیامبر (ص) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ماه که ولات پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، زیارت پیامبر مستحب است و زیارت دیگرِ پیامبر صلی الله علیه السلام روایت شده از امام صادق علیه السلام:

دعای امام رضا (ع) در زیارت پیامبر اسلام (ص) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز هفدهم ماه که ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، زیارت پیامبر به روایت امام رضا علیه السلام را می خوانیم:

زیارت دیگر پیامبر (ص) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز هفدهم که ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، زیارت پیامبر مستحب است و این زیارت، یکی از زیارتهای ایشان است:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز هفدهم ماه که ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، زیارت ایشان مستحب است و اذن دخول در زیارت ایشان:

دعای هنگام غسل کردن (بلدالامین)

دعایی است که هنگام غسل کردن خوانده می شود، چه برای رفتن به زیارت باشد چه غسل های مستحب دیگر:

صدقه دادن و شادمانی در روز هفدهم ربیع الاول (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ماه و روز میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله، صدقه دادن و ..

صدقه دادن و شادمانی در روز هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ در روز هفدهم ربیع الاول که روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است مستحب است صدقه دادن به ...

روزه گرفتن در روز هفدهم ربیع الاول (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ماه که روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و روایتی در باب فضیلت روزه این روز:

روزه گرفتن در روز هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم که ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و روزه و فضیلت آن در این روز:

زیارت پیامبر (ص) در روز هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ مشهور است که در روز هفدهم ربیع الاول پیامبر صلی الله علیه و آله متولد شدند و زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و...

شب هفدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ مشهور است که در شب هفدهم ربیع الاول عروج پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده است و زیارت ....

روزه و غسل در دوازدهم ربیع الاول (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الاول؛ و گفته است كه در روز دوازدهم اين ماه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله داخل مدينۀ طيبه شد و از شرّ دشمنان ايمن گرديد و ...:

روز بیست و هشتم صفر (زاد المعاد)

اعمال ماه صفر؛ در روز بیست و هشتم صفر، وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و امام حسن علیه السلام واقع شده و زیارت آنها در این روز نیز مناسب است:

زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) در مدینه (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول، در روز هفدهم که ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده است، زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این روز مستحب است و در زیارت ایشان می گویی:

زیارت قبور شهدای احد (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم که ولات پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، بعد از زیارت پیامبر، به زیارت حمزه و قبور شهدای جنگ احد برو و بگو:

روزه گرفتن در روز هفدهم ربیع الاول (بلدالامین)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هفدهم ماه، روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و روزه و فضیلت آن:

المراقبات میرزا شفیع ملکی تبریزی (قدس الله سره الشریف)

روز هفدهم ماه ربیع الاول

در فصل چهارم این کتاب، مهمترین اعمال ماه ربیع الاول را بیان کرده است، که از جمله آنها، روز هفدهم ربیع الاول، عید میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد.

زیارت جامعه ائمه المومنین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

سومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، زيارت جامعه أئمة المؤمنين است كه هر امامى را در هر وقت از شهور و ايام به آن زيارت مى‏ توان كرد

صفحه‌ها